ຍທຂ ກຳນົດ 5 ຫົວຂໍ້ ພົ້ນເດັ່ນ ຕ້ອງເລັ່ງແກ້ໄຂໂດຍໄວ

384

ໄລຍະລະດູຝົນປີ 2018 ຜ່ານມາ ຂະແໜງ ຍຂທໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານມະຫາສານໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກໄພພິບັດ ປັດຈຸບັນຍັງມີຫຼາຍເສັ້ນທາງທີ່ກຳລັງມີການສ້ອມແປງຄືນທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ 100% ເທື່ອ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ສະເພາະໃນປີ 2019 ຍທຂ ໄດ້ມີການກຳນົດ 5 ຫົວຂໍ້ທີ່ພົ້ນເດັ່ນສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການແກ້ໄຂອີງຕາມສະພາບຕົວຈິງ.

ກອງປະຊຸມລະດັບວິຊາການເພື່ອກະກຽມໃຫ້ກັບກອງປະຊຸມວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງປີ 2019 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ມີນາ 2019 ຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ( ຍທຂ ) ໂດຍມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກ່າວວ່າ: ເປັນການຄົ້ນຄວ້າຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງວຽກງານໃນປີ 2018 ລວມທັງມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະວຽກໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບກັນປະຕິບັດໃຫ້ຈະແຈ້ງກວ່າເກົ່າ ເພື່ອກຳນົດວຽກງານໃນປີ 2019 ບົນພື້ນຖານວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ແຜນຍຸດທະສາດ 10 ປີ ( 2016 – 2025 ) ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ( 2016 – 2020 ) ຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄຳຂວັນ ທີ່ວ່າ: “ ພັດທະນາໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃຫ້ເປັນປາຍແຫຼມ, ມີຈຸດສຸມ, ປະສິດທິຜົນສູງທັນສະໄໝ, ປອດໄພ, ເຊື່ອມໂຍງ – ເຊື່ອມຈອດ ແລະຍືນຍົງ ” ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ແບ່ງການຄົ້ນຄວ້າອອກເປັນ 5 ຫົວຂໍ້ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໂດຍໄວໃນປີ 2019 ຄື:

1. ການຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ – ສ້ອມແປງຂົວທາງ ເຊັ່ນ: ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງບັນດາບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ – ສ້ອມແປງ, ປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງ – ສ້ອມແປງໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທຶນທາງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

2. ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນພາວະວິໄສ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂົນສົ່ງທາງບົກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາ ຍທຂ ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ( ວຽກຄຸ້ມຄອງລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ສະຖານີລົດໂດຍສານ – ສິນຄ້າ ແລະ ວຽກຄຸ້ມຄອງລົດບັນທຸກໜັກ ), ການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຈະລາຈອນທາງບົກ ( ລວມມີ: ວຽກຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະ, ພິມໃບຂັບ ຂີ່, ວຽກຈະລາຈອນແອອັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ), ການສ້າງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂົນສົ່ງທາງບົກ.

3. ການປະຕິບັດເຂັ້ມງວດດ້ວຍວິໄນແຜນການ – ວິໄນການເງິນ ຄື: ການຂຶ້ນແຜນການ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນດ້ານ ຍທຂ ຜ່ານມາ.

4. ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງ – ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນພາຍໃຕ້ 2 ເງື່ອນໄຂ ຄື: ໃນເງື່ອນໄຂປະເທດເຮົາເປັນໃຈກາງຂອງ 5 ປະເທດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ປະເທດເຮົາບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ.

5. ການແບ່ງວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ ຄື: ການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ໄລຍະ 2016 – 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການໄລຍະ 2019 – 2020, ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ.

ໃນກອງປະຊຸມວິຊາການຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນຂະແໜງການຕ່າງໆຈົ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ພະຍາຍາມຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນຕ່າງໆ ເພື່ອຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າຂະແໜງ ຍທຂ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ.