6 ບໍລິສັດ ລົງທຶນຂຸດຄົ້ນຫີນຜາ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

463

ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາມີນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມ 6 ບໍລິສັດເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການຂຸດຄົ້ນຫີນຜາ ຢູ່ເມືອງຫຼາ, ນາໝໍ້ ແລະ ເມືອງຮຸນ    ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ກ່ອນຈະມີພິທີເຊັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນຕີລາຄາ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງສັນຍາ ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສັນຍາດັ່ງກາວມີເນື້ອໃນສົມບູນ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບທັງພາກລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເຊິ່ງເນື້ອໃນຂອງສັນຍານັ້ນປະກອບມີທັງໝົດ 22 ມາດຕາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນິຍາມຂອງຄໍາສັບ, ການມອບໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ, ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂອບເຂດເນື້ອທີ່ຂອງໂຄງການ, ອາຍຸຂອງການລົງທຶນສຳປະທານ, ການປະກອບ ແລະ ຮູບການລົງທຶນ, ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍ, ສິດ ແລະ ພັນທະ, ຂອງແຂວງ ແລະ ບໍລິສັດ, ແຮງງານ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການຍົກເລີກ ແລະ ສິ້ນສຸດສັນຍາ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ອື່ນໆ.

ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງມີບໍລິສັດທີ່ສົນໃຈໃນການລົງທຶນສຳປະທານ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນ – ປຸງແຕ່ງແຮ່ – ຫີນກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ ຈຳນວນ 6 ບໍລິສັດ ຄື: ບໍລິສັດ ຂົບຫີນຈ່າງເຊິນ ຈຳກັດ ລົງທຶນສໍາປະທານຂຸດຄົ້ນຫີນຜາຢູ່ບ້ານຫ້ວຍອ່ອນ, ບໍລິສັດ ຂົບຫີນເກດທະລາ ສໍາປະທານຢູ່ບ້ານນາຕອງ, ບໍລິສັດຂົບຫີນ ອຸດົມພອນ ສຳປະທານຢູ່ບ້ານນ້ຳວຶນໃຕ້, ບໍລິສັດຂົບຫີນ ສຸພາພອນ ລົງທຶນຢູ່ບ້ານນາທົ່ງ ເມືອງນາໝໍ້, ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ຫີນອຸດສາຫະກຳ ອາຍິວ ສຳປະທານຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຊູເມືອງຫຼາ ແລະ ບໍລິສັດຂົບຫີນ ສາຍທອງ ຈຳກັດ ລົງທຶນສຳປະທານຢູ່ບ້ານລາງຈິງ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສ່ວນຕາງໜ້າຝ່າຍອົງການປົກຄອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນ ທ່ານ ອ່ອນແກ້ວ ອຸ່ນອາລົມ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງໂດຍມີ ທ່ານ ສົມຈິດ ປັນຍາສັກ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ, ເຈົ້າເມືອງ ແລະ ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

[ ຂ່າວ:
ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ ]