ສອງມືນາງ ຈັດຝຶກອົບຮົມການມັດໝີ່ ຮັກສາເອກະລັກລາຍຜ້າ

966

ການມັດໝີ່ ເປັນວັດທະນະທໍາການເຮັດລາຍຜ້າ, ສິ້ນ ຂອງພູມປັນຍາແມ່ຍິງລາວ ສະໄໝບູຮານນະການ ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສືບສານຕໍ່ໄປບໍ່ໃຫ້ສູນຫາຍໄປກັບຍຸກສະໄໝ.

ໃນວັນທີ 21 – 23 ມີນາ 2019 ທີ່ຮ້ານສອງມືນາງ ບ້ານທາດຫຼວງກາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການມັດໝີ່ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແກ້ວສາຍໃຈ ໄຊຍະສອນ ພ້ອມດ້ວຍວິທະຍາກອນ, ພະນັກງານຈາກຮ້ານສອງມືນາງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ແກ້ວສາຍໃຈ ໄຊຍະສອນ ປະທານມູນນິທິສອງມືນາງ ແລະ ຮ້ານສອງມືນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາຢາກຮັກສາເອກະລັກ, ວັດທະນະທໍາ, ສີໄມ້ລາຍມື, ພູມປັນຍາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການມັດໝີ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຄືອຫູກທີ່ມີລວດລາຍທີ່ສວຍງາມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ທັງນີ້, ກໍຍັງເປັນການສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງາມທໍາໃຫ້ກັບແມ່ຍິງລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າແມ່ຍິງລາວນັບແຕ່ໃດມາແມ່ນມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຜູກພັນກ່ຽວກັບການຕໍ່າຫູກທໍໄໝ. ດັ່ງນັ້ນ, ຮ້ານສອງມືນາງ ຂອງພວກເຮົາໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ຈໍາໜ່າຍຜ້າໄໝ ກໍຢາກຮັກສາເອກະລັກການມັດໝີ່ ຫຼື ສິ້ນໝີ່ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ໃຫ້ມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ໃຫ້ນັບມື້ທັນສະໄໝເທົ່າທຽມກັບສາກົນ ເພາະບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນ ຜ້າລາຍໝີ່ ຫຼື້ ສິ້ນໝີ່ ແມ່ນມີເກືອບທຸກປະເທດ ແຕ່ຈະມີເອກະລັກເປັນຂອງປະເທດນັ້ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຮ້ານສອງມືນາງ ພວກເຮົາກໍຢາກຈະຍົກລະດັບການມັດໝີ່ຂອງລາວເຮົາໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໄປເປັນສະມາຊິກໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນໃຫ້ໄດ້.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ຮ້ານສອງມືນາງ ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງວິທະຍາສາດ, ວິທະຍາໄລຊູໂຈ ສປ ຈີນ ແລະ ອີກຫຼາຍໜ່ວຍງານ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ທົດລອງການປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ພໍມາຮອດປີ 2018 ກໍໄດ້ຮັບຜົນດີ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາໄດ້ເສັ້ນໄໝມ້ອນທີ່ຍາວ ແລະ ມີ ຄວາມໜຽວກວ່າ; ການເຮັດປູກມອນລ້ຽງມ້ອນທໍໄໝທົ່ວໄປ ສໍາລັບການມັດໝີ່ ແລະ ແຕ້ມລາຍ ແມ່ນຈະໃຊ້ຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີຈິນຕະນາການສູງ ເພາະວ່າຖ້າຄົນທີ່ຊໍານານແລ້ວ ເຂົາເຫັນສິ່ງໃດ ຫຼື ມັກຮູບໂຕໃດກໍຈະແຕ້ມລົງໄປ ແລ້ວມັດໝີ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຄືອຫູກ ແລະ ຕໍ່າອອກມາໃຫ້ໄດ້ລາຍນັ້ນເລີຍ.

ແມ່ຕູ້ ບຸນສີ ຈັນທະຊ່ອງ ອາຍຸ 102 ປີ ຢູ່ບ້ານສະພານທອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເມື່ອກ່ອນແມ່ຕູ້ຢູ່ບ້ານຊຽງທອງ ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນມັດໝີ່ຕະຫຼອດຈົນມີຄວາມຊໍານານໃນການມັດໝີ່ ເພາະແຕ່ລະຄົນນິຍົມມັດໝີ່, ຕໍ່າຫູກ, ຕໍ່າສິ້ນໃສ່ເອງ ເຊິ່ງຈະເຮັດເປັນຂະບວນ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນ ແລະ ເກັ່ງກໍຈະມີເດັກນ້ອຍຍິງໜຸ່ມມາຮຽນນໍາ. ຫຼັງຈາກປົດປ່ອຍແມ່ຕູ້ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທຳອິດກໍຍັງເຮັດມັດໝີ່ຢູ່ ແຕ່ດຽວນີ້ເຖົ້າຫຼາຍແລ້ວເລີຍບໍ່ໄດ້ເຮັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອມີການຝຶກອົບຮົມແບບນີ້ເພິ່ນກໍເຊີນມາສອນໃຫ້ກັບຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ເພາະວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ຈະເປັນການຮັກສາເອກະລັກ, ວັດທະນະທຳຂອງລາວເຮົາໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສູນຫາຍໄປກັບຄົນຮຸ່ນໃໝ່.