ລະວັງ ມິດສາຊີບແອບອ້າງເປັນພະນັກງານໄຟຟ້າລາວ ແລ່ນກົງເຕີເຂົ້າເຮືອນໄດ້

364

ລະວັງແກ້ງມິດສາຊີບແອບອ້າງເປັນພະນັກງານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວໄປຕວົະຍວົະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນວ່າສາມາດເອົາກົງເຕີເຂົ້າເຮືອນໄດ້ຫຼາຍໜ່ວຍ ແລະ ສາມາດເຊັນອະນຸມັດຈາກຂັ້ນເທິງໄດ້ໂດຍໄວເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼົງເຊື່ອ ແລະ ເສຍເງິນໃຫ້ແກ້ງມິດສາຊີບດັ່ງກ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ທ່ານ ເຄນ ເທບວົງສາ ຜູ້ຊ່ວຍອຳນວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 20 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລະວັງແກ້ງມິດສາຊີບແອບອ້າງເປັນພະນັກງານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄປຕວົະຍວົະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນວ່າສາມາດເອົາກົງເຕີເຂົ້າເຮືອນໄດ້ຫຼາຍໜ່ວຍ ແລະ ສາມາດເຊັນອະນຸມັດເອກະສານຕ່າງໆຈາກຂັ້ນເທິງໄດ້ໂດຍໄວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼົງເຊື່ອ ແລະ ເສຍເງິນໃຫ້ແກ້ງມິດສາຊີບດັ່ງກ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ກໍລະນີດັ່ງກ່າວທາງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງໄດ້ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ປະຊາຊົນບາງເຂດກໍສາມາດຖ່າຍຮູບແກ້ງມິດສາຊີບດັ່ງກ່າວໄວ້ໄດ້ຈຶ່ງເປັນການດີໃນການຕິດຕາມກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີກໍລະນີການຄິດໄລ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເກີນລາຄາປົກກະຕິກໍຍ້ອນວ່າພະນັກງານພາຍໃນຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເກັບເງິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແລ້ວບໍ່ໄດ້ນຳເອົາເງິນດັ່ງກ່າວນັ້ນມາມອບໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2013. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເກີດມີລາຄາຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໃນໄລຍະນັ້ນມີບັນຫາຄຸມເຄືອຍາວນານ ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2018 ຈຶ່ງມີການກວດກາ ແລະ ປະສານສົມທົບໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານໄດ້ພົບເຫັນພະນັກງານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ ຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຜູ້ລະເມີດ ແລະ ກະທຳຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ວາງອອກຈຶ່ງໄດ້ປົດອອກຈາກການເປັນພະນັກງານຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງຢ່າງຖາວອນ.

ທ່ານໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກ ວ່າ:ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງໄດ້ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງຕິດຕາມແກ້ງດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຈະນຳຈັບກຸມກວດລ້າງແກ້ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ໝົດໄປໃນສັງຄົມ, ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈົ່ງເພີ່ມຄວາມມີສະຕິລະວັງຕົວ ຖ້າຫາກມີພະນັກງານໄຟຟ້າລົງໄປໃຫ້ຂໍເບິ່ງເອກະສານ ແລະ ບັດພະນັກງານຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປຈົດ ແລະ ເກັບກຳໂຕເລກກົງເຕີໄຟຟ້າໄດ້.