ມຊ ຫ້າມນັກສຶກສາໃສ່ຊຸດທີ່ມີໂລໂກສະຖາບັນອອກເຮັດວຽກ

849

ຫຼັງຈາກເປັນທີ່ວິພາກວິຈານ ກັນມາຫຼວງຫຼາຍໃນໂລກອອນລາຍ ກ່ຽວກັບການໃສ່ຊຸດນັກສຶກສາ ທີ່ມີ ໂລໂກ ຂອງສະຖາບັນການສືກສາຕ່າງໆໄປເສີບອາຫານ ແລະ ໄປບໍລິການຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນເລື້ອຍໆ. ບາງຄົນເຫັນແລ້ວ ກໍ່ຮູ້ສືກອີຕົນສົງສານ ແຕ່ບາງຄົນເຫັນແລ້ວ ກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ມັນບໍ່ເໝາະສົມ  ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈິ່ງຕັດສິນໃຈຈົບຫາງສຽງນີ້ໂດຍການຫ້າມເດັດຂາດບໍໃຫ້ນຸ່ງເຄື່ອງແບບນັກສຶກສາທີ່ຕິດໂລໂກ້ອອກໄປອີກ.

ທີ່ໄປທີ່ມາກ່ອນຈະກ້າວສູ່ຂັ້ນຕອນການສັ່ງຫ້າມນັ້ນ ຍ້ອນກ່ອນໜ້ານັ້ນມີພວກທີ່ບໍ່ຫວັງດີໄປແອບອ້າງ ໂດຍການໃສ່ຊຸດນັກສຶກສາແລ້ວ ໄປເສີບອາຫານ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມອີຕົນສົງສານຈາກແຂກຄົນທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ. ຊໍ້າບໍ່ໜໍາ ຍັງສວຍໂອກາດ ມາແອບອ້າງໃສ່ຊຸດນັກສືກສາໄປສະຖານທີ່ຕ່າງໆແລ້ວ ຂາຍບໍລິການ ເຊິ່ງປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ດັ່ງກ່າວ ມັນເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເສຍພາບພົດ ແລະ ຊື່ສຽງ.

ດັ່ງນັ້ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈິ່ງໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 562/ມຊ ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019 ເລື່ອງ ແຈ້ງໃຫ້ນັກສືກສາ ມຊ ຫ້າມໃສ່ຊຸດນັກສຶກສາໄປເສີບອາຫານ ຫຼື ບໍລິການຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.

ອະທິບາຍການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບນີ້ມາຍັງ ທ່ານຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ, ສູນ, ຫໍສະໝຸດກາງ, ໂຮງໝໍ ແລະ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນຊົນເຜົ່າ ແລະ ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລຊາບວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ໃຫ້ມີຫາງສຽງຂອງສັງຄົມພາຍນອກ ແມ່ນໃຫ້ທຸກໆພາກສ່ວນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊສດ ແຈ້ງໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຂອງຕົນຮັບຮູ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສານຸ່ງເສື້ອຂາວ ທີ່ມີໂລໂກກາ ມຊ ໄປເສີບອາຫານ ຫຼື ບໍລິການຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ງານດອງຕາມໂຮງແຮມ, ພັດຕະຄານ ແລະ ງານຕ່າງໆ ເດັດຂາດ ເພາະເປັນພາບພົດທີ່ບໍ່ດີ ຕໍ່ກັບສະຖາບັນການສືກສາຂອງພວກເຮົາ.