ອະສັງຫາລິມະຊັບໃນລາວ ມີລັກສະນະຟອງສະບູ ລາຄາສູງກວ່າຄວາມເປັນຈິງ

830

ການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບໃນລາວຍັງມີລັກສະນະຢູ່ແບບກະແຈກກະຈາຍຢາຍຕາມແຕ່ລະຈຸດແຕ່ລະມູມຕາມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຈົ້າຂອງດິນ ແລະ ນາຍທຶນຜູ້ມາຊື້ດິນ, ມີການແບ່ງດິນຂາຍເປັນຕົ້ນ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດທຸລະກິດຟອງສະບູເຫຼືອບໍ່ພໍ, ອາຄານສະຖານທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍແຕ່ບໍ່ມີຄົນເຊົ່າ ແຕ່ຈຳນວນຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ນາງ ວິດາລີ ຈັນທະຜາສຸກ ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມ ຈັນທະຜາສຸກ, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສປະຈຳ ຄອນຊູລັດ ລາວ ກ່າວໃນງານ EXPO 2019 ວ່າ: ພາບລວມອະສັງຫາລິມະຊັບໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີລັກສະນະຢູ່ແບບກະແຈກກະຈາຍ ບໍ່ເວັ້ນແຕ່ເມືອງໃຫຍ່ຄືນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນການກໍ່ສ້າງອາຄານຕ່າງໆບໍ່ມີຈຸດສຸມ, ບໍ່ມີເອກະລັກສະເພາະທາງວັດທະນະທຳ, ນັກທຸລະກິດອະສັງຫາຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍຕ້ອງການຢູ່ແບບກຸ່ມກ້ອນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທາງທຸລະກິດ.

ບົດຮຽນຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີເກີດມີທຸລະກິດແບບລາຄາຄ້າງຟ້າ ຫຼື ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າທຸລະກິດຟອງສະບູ ລາຄາສູງກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ໃນທີ່ສຸດເມື່ອສ້າງອາຄານຂຶ້ນມາຫຼາຍຊັ້ນໃນຈຳນວນມູນຄ່າມະຫາສານແຕ່ກໍບໍ່ມີຄົນສາມາດເຂົ້າໄປເຊົ່າ ຫຼື ຢູ່ໄດ້ ຍ້ອນແບກຫາບພາລະໃນການໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ໄຫວ ເມື່ອເກີດມີອາຄານສະຖານທີ່ຂຶ້ນຫຼາຍແຕ່ບໍ່ມີຄົນເຊົ່າແຕ່ຈຳນວນຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສຊ້ຳພັດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້.

ທ່ານ ນາງ ວິດາລີ ຈັນທະຜາສຸກ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບໃນລາວ ຄວນຈະມີພາກລັດເຂົ້າມາຄຸ້ມຄອງຢ່າງຮັດກຸມກວ່າເກົ່າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການແຂ່ງຂັນກັນສູງທາງດ້ານລາຄາຈາກນັກລົງທຶນດ້ວຍກັນເອງ, ລັກສະນະຂອງການພັດທະນາຄວນມີການກຳນົດລະອຽດຊັດເຈນເຖິງຈຸດທີ່ຈະພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ, ນັກທຸລະກິດອະສັງຫາເອງກໍບໍ່ຄວນຢູ່ແບບໂດດດ່ຽວເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການລົງທຶນ, ຄວນປຶກສາລັດ, ຄວນມີບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທີ່ມີປະສົບການສູງ.

ທ່ານ ຫຸມພັນ ໄຊຍະລາດ ເຈົ້າຂອງ ບໍລິສັດ ເຣັນສະບາຍ ຊື້ – ເຊົ່າ – ຂາຍດິນ – ເຮືອນ ກ່າວວ່າ: ອະສັງຫາລິມະຊັບໃນບ້ານເຮົາຜ່ານມາຍັງບໍ່ທັນມີສະມາຄົມໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ຊັດເຈນ, ນັກທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີການຈັບກຸ່ມທຸລະກິດເຕົ້າໂຮມກັນເອງໃນຖານະເຮັດອະສັງຫາລິມະຊັບດ້ວຍກັນ ປັດຈຸບັນກຳລັງມີການຂໍອະນຸຍາດກ່ຽວກັບຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີສະມາຄົມທີ່ລະອຽດຊັດເຈນຄັກແນ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນເອງ. ແນວໃດກໍດີເຈົ້າຂອງ ບໍລິສັດ ເຣັນສະບາຍ ເປີດເຜີຍວ່າ: ອະສັງຫາລິມະຊັບໃນລາວ ໃນປີຜ່ານມາ ຢູ່ໃນຈັງຫວະການຊະລໍຕົວຍ້ອນຫຼາຍປັດໄຈສະພາບເສດຖະກິດໂລກມີການປ່ຽນແປງໄດ້ໄວບວກກັບປັດໄຈພາຍໃນອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບຖີບຕົວຂຶ້ນຕາມໆກັນຫາກປຽບທຽບກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ລາວຍັງຖືວ່າອະສັງຫາມີການພັດທະນາຊ້າກວ່າຍ້ອນນັກທຸລະກິດບໍ່ກ້າເຂົ້າມາລົງທຶນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການກຳນົດລະອຽດຊັດເຈນເຖິງກຳນົດຄວາມສູງຂອງອາຄານ, ກຳນົດໃນການສຳປະທານ ແລະ ຕົ້ນທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດກໍ່ເຫັນວ່າຍັງສູງ.