ທົ່ວປະເທດ ປັກດໍານາແຊງໄດ້ພຽງ 90% ຂອງແຜນປີ

437

ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວປະເທດປັກດໍານາແຊງສໍາເລັດແລ້ວ 89.659 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 90% ຂອງແຜນປີ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນປະຊາຊົນພວມສຸມໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາເຂົ້ານາແຊງ ເພື່ອຍົກສະມັດຖະພາບການຜະລິດໃນເນື້ອທີ່ທີ່ສາມາດປັກດໍາໄດ້, ສ່ວນການປູກພືດສໍາເລັດແລ້ວ 125.925 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 80% ຂອງແຜນການ.

ບົດສະຫຼຸບປະຈໍາເດືອນຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປີດເຜີຍວ່າ: ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວປະເທດ ພວມສຸມໃສ່ການບົວລະບັດຮັກສາເຂົ້ານາແຊງທີ່ປັກດໍາແລ້ວ ດ້ວຍການເສຍຫຍ້າ, ໃສ່ຝຸ່ນ, ໃສ່ປຸ໋ຍ, ເກັບຮັກສານໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອຍົກສະມັດຖະພາບການຜະລິດໃນເນື້ອທີ່ທີ່ປັກດໍາໄດ້ 90% ຂອງແຜນການ 100.000 ເຮັກຕາ; ສ່ວນການສູ້ຊົນປູກພືດໃຫ້ໄດ້ 157.425 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 125.925 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 80% ຂອງແຜນປີ; ສ່ວນພືດທີ່ປູກຫຼາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນ: ສາລີອາຫານສັດ, ສາລີຫວານ, ຢາສູບ, ອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ, ຖົ່ວດິນ ແລະ ເຜືອກ – ມັນຕ່າງໆ.

ໃນນັ້ນ, ແຂວງທີ່ປູກພືດຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງພາກກາງປະຕິບັດໄດ້ 47.867ເຮັກຕາ, ພາກເໜືອ 51.489 ເຮັກຕາ ແລະ ພາກໃຕ້ 26.570 ເຮັກຕາ; ສໍາລັບພືດຜັກແມ່ນເກັບກູ້ໄດ້ຫຼາຍຮອບແລ້ວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໝາກຖົ່ວ, ຜັກສະຫຼັດ, ຜັກຫອມ, ຜັກບົ່ວ, ຜັກກາດ ແລະ ຫອມລາບ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ດ້ານການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ກວດກາສິນຄ້າກະສິກໍາຜ່ານໄປປະເທດທີສາມມີ: ໝາກໄມ້ 10,9 ໂຕນ, ໝາກກ້ວຍ 385 ໂຕນ, ໝາກນັດ 343 ໂຕນ, ດອກກ້ວຍໄມ້ 144 ໂຕນ, ດອກໄມ້ 28 ໂຕນ, ພືດຜັກ 1,8 ໂຕນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 15 ພັນກວ່າໂດລາສະຫະລັດ.

ວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງມາຮອດປັດຈຸບັນ ຢູ່ໂຮງຂ້າສັດ ມີສັດທີ່ຖືກຂ້າທັງໝົດ 36.486 ໂຕ. ໃນນີ້, ຄວາຍ 3.209 ໂຕ,ງົວ 3.878 ໂຕ, ໝູ 27.818 ໂຕ, ແບ້ 1.590 ໂຕ, ສ່ວນສັດປີກໄດ້ 234.699 ໂຕ; ສົ່ງສັດອອກເປັນສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດຢູ່ດ່ານນໍ້າກັ່ນແຂວງຊຽງຂວາງ 861 ໂຕ. ໃນນີ້, ມີ ງົວ 136 ໂຕ,ໝູ 142 ໂຕ, ແບ້ 144 ໂຕ, ສັດປີກ 439 ໂຕ.

ສໍາລັບວຽກງານຊົນລະປະທານໄດ້ຕິດຕາມການຟື້ນຟູສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບບັດຟື້ນຟູສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດຜ່ານມາເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ສົກປີ 2018 – 2019 ຈໍານວນ 35 ຕື້ກີບ ໃນຈໍານວນ 11    ແຂວງ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 34.376 ເຮັກຕາ, ສ່ວນເນື້ອທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 11.821 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ຫຼັງສ້ອມແປງ 37.340 ເຮັກຕາ ໃນຈໍານວນ 242 ໂຄງການ ມາຮອດປັດຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 99% ເພີ່ມຈາກອາທິດຜ່ານມາ 7%.