ແມ່ຄວນເລືອກອາຫານໃຫ້ລູກນ້ອຍແນວໃດຈຶ່ງໄດ້ສານອາຫານຄົບຖ້ວນ

332

ແມ່ມືໃໝ່ຄວນເລີ່ມໃຫ້ອາຫານຕາມໄລຍະສຳລັບລູກແນວໃດໃຫ້ໄດ້ສານອາຫານຄົບຖ້ວນ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ລູກເຮົາມີເຄັດລັບມາບອກຕໍ່ດັ່ງນີ້:

*

ເມື່ອລູກອາຍຸ 6 ເດືອນ ຄວນເຕີມເຕັມໂພຊະນາການດ້ວຍອາຫານຕາມອາຍຸຄວບຄູ່ກັບນ້ຳນົມແມ່ ໂດຍເລີ່ມອາຫານຕາມໄວອາຍຸມື້ລະ 1 ຄາບ ອາດເປັນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນສວາຍ ຫຼື ຕອນແລງ ພ້ອມທັງມີໝາກໄມ້ເປັນອາຫານວ່າງ 1 ຄາບ.

ຄວນໃຫ້ອາຫານທີ່ເໝາະສົມຕາມໄວອາຍຸ 1-2 ຊະນິດ ເພື່ອໃຫ້ລູກລຶ້ງ ແລະ ເພື່ອເປັນການທົດສອບວ່າລູກມີອາການແພ້ອາຫານຊະນິດນັ້ນ ຫຼື ບໍ່ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າບົດ+ຊີ້ນປາ ແລະ ເມື່ອລູກກິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນອາທິດຖັດໄປສາມາດໃຫ້ລອງກິນອາຫານຊະນິດໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ຄ່ອຍໆເພີ່ມຄວາມຢາບຂອງອາຫານໃນຊ່ວງທຳອິດຄວນເປັນອາຫານບົດລະອຽດເພື່ອໃຫ້ລູກກືນໄດ້ງ່າຍ, ຄວນເປັນອາຫານອ່ອນ ແລະ ບໍ່ປັ່ນອາຫານຈົນແຫຼວ ເພາະລູກຈະບໍ່ໄດ້ເຝິກທັກສະການຍ້ຳ ແລະ ກືນ ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມຄວາມຢາບຂອງອາຫານເມື່ອລູກຍ້ຳໄດ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍແມ່ຈະໄດ້ຮັບປະສົບການປະທັບໃຈກ່ຽວກັບການເຮັດອາຫານໃຫ້ລູກຮັກ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Hi-Family Club Laos.