ໄອໂຟນ 13 ອາດໃຊ້ຟີເຈີປົດລັອກດ້ວຍ ແອັບເປິລ ວັອດ ບໍ່ໄດ້

226

ແອັບເປິລ (Apple) ເພີ່ມຂໍ້ມູນໃນໜ້າ Support ລະບຸວ່າຜູ້ໃຊ້ງານຈຳນວນໜຶ່ງພົບບັນຫາການໃຊ້ຟີເຈີປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍ Apple Watch ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບ iphone 13 ໂດຍຈະມີການແກ້ໄຂໃນການອັບເດດຊ໊ອຟແວຣ໌ ແຕ່ບໍ່ມີການລະບຸວ່າເວີຊັນໃດ ຫຼື ວ່າຈະອອກມາເມື່ອໃດ.

ລັກສະນະບັນຫານັ້ນ ຈະມີຂໍ້ຄວາມເຕືອນຂຶ້ນມາໃນ iphone ວ່າບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບ Apple Watch ໄດ້ ເມື່ອພະຍາຍາມປົດລັອກຂະນະທີ່ກໍາລັງໃສ່ Mask ຢູ່.

ຟີເຈີປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍ Apple Watch ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ Apple ເພີ່ມເຂົ້າມາ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດປົດລັອກ iphone ໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ງານນັ້ນຈະມີການສວມໃສ່ Mask ທີ່ມີການປິດໃບໜ້າບາງສ່ວນກໍຕາມ ເຊິ່ງຕ້ອງອາໄສການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Apple Watch ທີ່ໃສ່ໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນເພີ່ມຕື່ມ.

ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ໜ້າກາກເປັນສິ່ງຈຳເປັນຫຼາຍ ເມື່ອຟັງຊັນກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ ແລະ ໂມງມີໜ້າທີ່ປົດລັອກຈໍ iphone ແຕ່ຖ້າຟັງຊັນນີ້ລົ້ມແຫຼວເຮົາຕ້ອງໃສ່ລະຫັດດ້ວຍຕົວເລກ ຫຼື ຖອດໜ້າກາກອອກ.

ທີ່ມາ: Blognone