ວິທີແກ້ນອນຄໍຕົກໝອນ

91

ວິທີແກ້ປວດຄໍ

ປະຄົບນ້ຳຮ້ອນ ໃຊ້ຜ້າຂົນໜູຈຸ່ມນ້ຳອຸ່ນບິດພໍໝາດໆແລ້ວນຳມາປະຄົບບໍລິເວນທີ່ປວດປະມານ 15 – 20 ນາທີ.

ຢືດກ້າມຊີ້ນດ້ານທີ່ຫົດຕົວ ສັງເກດວ່າຂະນະເຄື່ອນໄຫວຄໍນັ້ນຮູ້ສຶກປວດຕຶງ ຫຼື ເຈັບຢູ່ດ້ານໃດ ໃຫ້ໃຊ້ມືຊ່ວຍດັນຫົວໃນທິດທາງນັ້ນຈົນຮູ້ສຶກຕຶງຫຼາຍແຕ່ບໍ່ເຈັບ ດັນຄ້າງໄວ້ປະມານ 10 – 15 ວິນາທີ ຄາຍແຮງທີ່ດັນມືລົງແລ້ວເຮັດຊ້ຳອີກຫຼາຍໆເທື່ອ ຈົນເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າອາການເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຕຶງຢູ່ກ້າມຊີ້ນນັ້ນຜ່ອນຄາຍລົງ.

May be an image of person, child and indoor

ນວດຄ່ອຍໆ ໃຊ້ມືບີບລົງລວງກ້າມຊີ້ນທີ່ຮູ້ສຶກຕຶງ ຫຼື ປວດເມື່ອຍ ໃຫ້ແຮງບີບພໍປະມານທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກແໜ້ນຕຶງ ແລະ ບໍ່ເຈັບ ບີບ ແລະ ຄາຍເປັນຈັງຫວະ ການປະຄົບຮ້ອນກ່ອນການນວດຈະຊ່ວຍໃຫ້ນວດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

ຫຼີກລ່ຽງການຫັນຫົວຕະຫຼອດ ຢ່າພະຍາຍາມເຄື່ອນໄຫວຄໍ ແລະ ໃຫ້ຢູ່ຊື່ໆ ໂດຍການນອນລຽບຊົ່ວຄາວເພື່ອໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຄໍໄດ້ພັກ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ບໍ່ຄວນກົດ, ບີບ ຫຼື ຢືດກ້າມຊີ້ນຈົນຮູ້ສຶກເຈັບ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຜູ້ອື່ນດັດຄໍ ຫຼື ຈັບເສັ້ນເດັດຂາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ອັກເສບ ແລະ ຊ້ຳເຮື້ອໄດ້ ຖ້າຍັງບໍ່ເຊົາຄ່ອຍໆ ຝຶກອອກກຳລັງກ້າມຊີ້ນ ຫຼື ປຶກສານັກກາຍະພາບບຳບັດ.

ບັນຫາການນອນຄໍຕົກໝອນຕະຫຼອດ ຄວນສັງເກດຕົນເອງວ່າສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງເກີດຈາກຫຍັງ

May be an image of 1 person

1 ທ່ານອນໃຫ້ເໝາະສົມໂດຍນອນຫງາຍໃຫ້ຫູກັບບ່າໄຫຼ່ຢູ່ໃນລວງຂະໜານກັນ ໜ້າບໍ່ແຫງນເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ກົ້ມຈົນເກີນໄປ ຫາກນອນສະແຄງກໍຄວນນອນໃຫ້ເປັນແນວກະດູກຊື່ຕົງເຊັ່ນກັນ.

2 ເລືອກໝອນທີ່ມີຄວາມນຸ້ມປານກາງ ຫາກນຸ້ມເກີນໄປເວລາພິກຕົວຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກເກີດແຮງສັ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໝອນທີ່ພໍດີກັບຫົວຂອງເຮົານັ້ນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລະດັບຄາງບໍ່ເງີຍ ຫຼື ກົ້ມຕ່ຳເກີນໄປ ຄວາມຍາວຂອງໝອນຄວນຮອດເທິງບ່າໄຫຼ່ປ້ອງກັນການຄໍຕົກ ສາມາດກວດລະດັບຄວາມພໍດີໂດຍນຳແວ່ນມາຕັ້ງດ້ານຂ້າງຕຽງ ຫຼື ໃຫ້ຄົນຖ່າຍຮູບດ້ານຂ້າງເວລາເຮົາໝູນໝອນ.

May be an image of 1 person and indoor

3 ບໍ່ນອນຄວໍ້າຕອນເບິ່ງຮູບເງົາ ຫຼື ອ່ານປຶ້ມ ຫຼື ນອນແຄງຂ້າງຕອນມີອາການປວດປະຈໍາໆ ເພາະສາມາດຕິດເປັນນິດໄສເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບຊ້ຳໆໄດ້.

May be an image of text that says 'Normal Pillow Healthy Pillow'

ປົກກະຕິອາການປວດຄໍມັກຈະເຊົາພາຍໃນ 1 – 2 ມື້ ຖ້າອາການຮຸຸນແຮງຂຶ້ນ ຫຼື ຍັງບໍ່ເຊົາດີໃຫ້ຮີບປຶກສາແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອຫາສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ທີ່ມາ: https://www.sanook.com/health/31069/

ຮຽບຮຽງ: ສຸພາລັກ