ຖ້າຈຳເປັນໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ 10 ມີສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງດັ່ງນີ້

114

ມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳວິທີການໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະໃຫ້ປອດໄພຈາກເຊື້ອພະຍາດເອົາໄວ້ດັ່ງນີ້:

10 ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງ ເມື່ອໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ

1 ເລືອກຫ້ອງນ້ຳທີ່ມີຄົນໃຊ້ໜ້ອຍໆ ອາດຈະເປັນໂຊນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນໃຊ້ ຫ້ອງນ້ຳຊັ້ນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນຫຼາຍ ຫຼື ຫ້ອງນໍ້າສຸດທ້າຍທາງໃນສຸດເປັນຕົ້ນ (ຂໍ້ຄວນລະວັງ ຫາກສະຖານທີ່ເບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍໜ້າໄວ້ໃຈ ຫຼື ງຽບຜິດປົກກະຕິບໍ່ມີຄົນໃຊ້ບໍລິການເລີຍພຽງແຕ່ຄົນດຽວ ຄວນໄປຫ້ອງນ້ຳກັບໝູ່).

May be an image of indoor

2 ສຳຜັດກັບສິ່ງຕ່າງໆໃນຫ້ອງນ້ຳໂດຍກົງໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເຊັ່ນອາດຈະວາງທິດຊູເທິງລູກບິດປະຕູ ຫຼື ບ່ອນກົດຊັກໂຄກກ່ອນໃຊ້ເປັນຕົ້ນ.

3 ທຳຄວາມສະອາດບ່ອນຮອງນັ່ງຊັກໂຄກກ່ອນນັ່ງທຸກຄັ້ງດ້ວຍທິດຊູແບບປຽກຊະນິດຂ້າເຊື້ອ ຫຼື ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະບາງບ່ອນທີ່ມີໄວ້ບໍລິການ ຫຼື ອາດຖືສະເປສີດແອວກໍຮໍ ຫຼື ວາງເຈ້ຍຮອງນັ່ງເທິງບ່ອນນັ່ງຊັກໂຄກ ບໍ່ນັ່ງລົງໄປບ່ອນຮອງນັ່ງຊັກໂຄກທີ່ປຽກນ້ຳ ເພາະອາດສ່ຽງຮັບເຊື້ອພະຍາດມາໄດ້.

4 ບໍ່ຢຽບເທິງບ່ອນຮອງນັ່ງຊັກໂຄກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢ້ານສຳຜັດກັບເຊື້ອພະຍາດ ແຕ່ສ່ຽງຊັກໂຄກແຕກ ແລະ ບາດເປັນແຜໄດ້ ຫຼື ອາດສ່ຽງມື່ນລົົ້ມຈາກບ່ອນນັ່ງຊັກໂຄກທີ່ຢຽບໄດ້ບໍ່ສະດວກ ເພາະບ່ອນຮອງນັ່ງບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ໃຊ້ຕີນຢຽບ.

No photo description available.

5 ໃຊ້ເວລາໃນຫ້ອງນ້ຳໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ບໍ່ນັ່ງຈົນເພີນເປັນເວລາດົນຫຼາຍເກີນໄປ.

6 ບໍ່ຄວນໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດ ຂະນະເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ມືສຳຜັດສິ່ງຕ່າງໆໃນຫ້ອງນ້ຳແລ້ວມາສຳຜັດກັບໜ້າຈໍໂທລະສັັບມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດ.

7 ປິດຝາຊັກໂຄກທຸກຄັ້ງເມື່ອກົດຊັກໂຄກ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດແຜ່ກະຈາຍຈາກຊັກໂຄກ.

8 ຖ້າຫາກເປັນຫ້ອງນ້ຳທີ່ໃຊ້ໂອຕັກນ້ຳຈາກອ່າງ ຫຼື ພາຊະນະຮອງນ້ຳ ບໍ່ຄວນໃຊ້ນໍ້າຈາກພາຊະນະຮອງນໍ້າມາທໍາຄວາມສະອາດອະໄວຍະວະຂອງເຮົາ ຄວນເປີດເອົານ້ຳຈາກກັອກມາໃຊ້ໂດຍກົງ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດສະສົມທີ່ຢູ່ໃນພາຊະນະຮອງນ້ຳນັ້ນໆ.

9 ຖ້າຫາກເປັນຫ້ອງນ້ຳທີ່ທຳຄວາມສະອາດອະໄວຍະວະດ້ວຍສາຍສີດ ຄວນສີດນ້ຳຈາກສາຍສີດຖິ້ມໄປກ່ອນປະມານ 1 ນາທີ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດທີ່ປະປົນບໍລິເວນຮອບໆສາຍສີດ.

May be an image of indoor

10 ລ້າງມືທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ເພາະເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດຕິດມືມາຈາກບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງໃນຫ້ອງນ້ຳ ຄວນລ້າງມື້ໃສ່ສະບູໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍເຈ້ຍທິດຊູເຊັດມື ຫາກຢູ່ຫ້ອງນ້ຳບໍ່ມີສະບູ ສາມາດລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳສະອາດດົນໆ ຫຼາຍໆເທື່ອໄດ້ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ເຈວ ຫຼື ສະເປແອວກໍຮໍທີ່ຖືຕິດຕົວໄປນຳມາໃຊ້ໄດ້.

May be an image of body of water