ພະຍາດຕັບແຂງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກການດື່ມແອວກໍຮໍ

208

ພະຍາດຕັບແຂງຄືຫຍັງ?

1 ເປັນພະຍາດໄວຣັສຕັບອັກເສບຊ້ຳເຮື້ອ ເຊັ່ນ: ໄວຣັສຕັບອັກເສບບີ ແລະ ຊີ.

2 ດື່ມເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ເປັນເວລາດົນ.

3 ເປັນພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ.

4 ມີພາວະໄຂມັນໃນຕັບມັກພົບໃນຄົນຕຸ້ຍ ຫຼື ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ.

5 ເປັນພະຍາດແພ້ພູມຕົນເອງທີ່ເກີດກັບຕັບ.

6 ເປັນພະຍາດທໍ່ທາງເດີນນໍ້າບີຫົດຕົວຕັ້ງແຕ່ເກີດ ( Biliary atresia ).

7 ໄດ້ຮັບຢາບາງຊະນິດ ຫຼື ສະໝຸນໄພບາງຢ່າງທີ່ມີຜົນຕໍ່ຕັບ.

8 ມີພາວະຫົວໃຈຂ້າງຂວາຫຼົ້ມແຫຼວຊໍ້າເຮື້ອ.

9 ມີການອັດຕັນຂອງຫຼອດເລືອດດໍາທາງອອກຂອງຕັບ.

10 ບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ເຊິ່ງພົບໄດ້ເຖິງ 1 ໃນ 4 ຂອງຄົນເຈັບ.

May be a closeup of child

ອາການ

ສ່ວນຫຼາຍໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເກີດພະຍາດເກືອບບໍ່ພົບອາການ ຫຼື ມີສະແດງອາການໜ້ອຍຫຼາຍ ໂດຍອາການສະແດງກໍບໍ່ຈຳເພາະເຈາະຈົງ ເຊັ່ນ: ອ່ອນເພຍ, ເບື່ອອາຫານ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ຄັນຕາມຕົວ.

ເມື່ອການເຮັດວຽກຂອງຕັບຊຸດໂຊມລົງກໍຈະມາດ້ວຍພາວະແຊກຊ້ອນ ເຊັ່ນ: ຕາເຫຼືອງ, ທ້ອງມານ, ຕີນ ຫຼື ຕົວບວມ, ຮາກເປັນເລືອດ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດຈາກການມີມະເຮັງຕັບ.

May be an image of text that says 'healthy liver fatty liver cirrhosis'

ວິທີປ້ອງກັນ

1 ປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ເປັນຢູ່ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງອາການຕັບແຂງ ເຊັ່ນ: ປິ່ນປົວພະຍາດຕັບອັກເສບບີ ຫຼື ຊີ ທີ່ເປັນຢູ່ ກິນຢາກົດພູມຄຸ້ມກັນ ກິນຢາຂັບທາດເຫຼັກ ຫຼື ທອງແດງ ເປັນຕົ້ນ.

2 ຫຼຸດການດື່ມແອວກໍຮໍ.

3 ສັກວັກແຊັງທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະວັກແຊັງສໍາລັບປ້ອງກັນໄວຣັສຕັບອັກເສບເອ ແລະ ບີ.

4 ກວດຄັດກອງມະເຮັງຕັບ.

5 ລະວັງການໃຊ້ຢາທີ່ຜ່ານການທໍາລາຍຢາຢູ່ຕັບ ເຊັ່ນ: ພາລາເຊຕາໂມນ ( ບໍ່ກິນຕິດຕໍ່ກັນເກີນ 5 ມື້ ).

ທີ່ມາ: https://www.sanook.com/health/30497/