ວິທີເຮັດ “ໂຊຊຽວດີທັອກ” ຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

129

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊັ່ນ: ການຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼາຍເກີນໄປ ການຖືກກະຕຸ້ນທາງອາລົມຢ່າງຮຸນແຮງ ລວມທັງການຖືກຂົ່ມເຫັງ ຫຼື ຖືກວິພາກວິຈານ ຈຶ່ງຄວນເຮັດໂຊຊຽວດີທັອກ (Social Detox) ເພື່ອບໍາບັດການໄດ້ຮັບຜົນຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍຫຼຸດການໃຊ້ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ເພື່ອຫຼຸດການຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານລ້າງສານພິດຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ຟື້ນຟູສະພາບຈິດໃຈ.

May be an image of phone and screen

ວິທີເຮັດໂຊຊຽວດີທັອກດ້ວຍຕົນເອງ ປະກອບມີດັງນີ້:

1 ປິດແຈ້ງເຕືອນໃນໄລຍະພັກ: ສະໝອງຈະເກີດການຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງ ແລະ ການສັ່ນແຈ້ງເຕືອນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ອງການກວດເຊັກການແຈ້ງເຕືອນຂອງໂທລະສັບຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ເຊິ່ງອາດກະຕຸ້ນຄວາມກັງວົນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຢ້ານການຢູ່ຄົນດຽວ.

2 ກໍານົດເວລາໃຊ້ງານໂທລະສັບ: ກຳນົດເວລາການໃຊ້ງານໂທລະສັບ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພັກການໃຊ້ງານທຸກ 30 ນາທີ ຫຼື ກໍານົດການໃຊ້ງານເທື່ອລະ 5-10 ນາທີ.

3 ເຮັດໂຊຊຽວດີທັອກທຸກມື້ພັກ: ມື້ພັກເປັນໄລຍະເວລາພັກຜ່ອນ ເຊິ່ງເໝາະກັບການໃຊ້ຊີວິດໂດຍປາສະຈາກອິນເຕີເນັດສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຫຼື ໃຊ້ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງໄດ້ຜ່ອນຄາຍ.

4 ຊຶມຊັບບັນຍາກາດແບບອັອຟລາຍ (off line): ການປິດໂທລະສັບ ການໃຊ້ຊີວິດແບບອັອຟລາຍ ການບໍ່ລົງພາບ ຫຼື ສະຖານະໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳນອກໜ້າຈໍ ເຊັ່ນ: ອ່ານປຶ້ມ, ທ່ອງທ່ຽວ, ສົນທະນາກັບໝູ່ເພື່ອນ, ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຫຼື ຄອບຄົວ ເພື່ອຮັບປະສົບການນອກສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢ່າງເຕັມທີ່.

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

5 ຈັດການເນື້ອຫາຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບ: ເລືອກຮັບຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼຸດການຕິດຕາມຜູ້ມີອິດທິພົນເທິງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ (Infuencer) ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດ ແລະ ເລືອກຕິດຕາມສະເພາະຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ.

6 ງົດຫຼິ້ນໂທລະສັບກ່ອນນອນ: ແສງໄຟຈາກໜ້າຈໍອຸປະກອນ ຫຼື ໂທລະສັບແບບສະມາດໂຟນ ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດການເຮັດວຽກຂອງສານເມລາໂທນິນທີ່ຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບໄດ້ຍາກຂຶ້ນ.

ຄຳແນະນຳຈາກແພດ

ຖ້າເຮັດໂຊຊຽວດີທັອກແລ້ວ ຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການໃຊ້ງານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຊັ່ນ: ຮູ້ສຶກຄຽດ, ເສົ້າ ຫຼື ຫົດຫູ່ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນ ຄວນຮີບປຶກສາຈິດຕະແພດ.

ທີ່ມາ: https://www.sanook.com/health/30657/