ເດິມອຍຊີສ ພະຍາດຖົງນ້ຳຮັງໄຂ່

186

ເດິມອຍຊີສ (Dermoid Cyst) ເກີດຈາກເຊວທີ່ມີຄວາມສາມາດພັດທະນາໄປເປັນເຊວຊະນິດຈ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໄຂມັນ, ເສັ້ນຜົມ, ກະດູກອ່ອນ ຫຼື ແຂ້ວ ມາຢູ່ບໍລິເວນຮັງໄຂ່ ເຊິ່ງອາການທີ່ປາກົດມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ຖືກຂອງ ຫຼື ເປັນເລື່ອງທາງໄສຍະສາດ ທັງທີ່ຄວາມຈິງແລ້ວຄືພະຍາດຖົງນ້ຳຮັງໄຂ່ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ອາດບໍ່ມີອາການໃດໆເລີຍ ຖ້າຫາກບໍ່ມີພາວະແຊກຊ້ອນ ເຊິ່ງໂອກາດກາຍເປັນມະເຮັງມີໜ້ອຍຫຼາຍ.

May be an image of one or more people

ພາວະແຊກຊ້ອນ

ບິດຂົ້ວ (Torsion)

ເປັນພາວະແຊກຊ້ອນທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດ

ອາການ: ປວດບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ ແລະ ຮູ້ສຶກເຈັບເມື່ອຂົ່ມບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ ແລະ ອາດມີອາການປຸ້ນທ້ອງ ປວດຮາກ ຫຼື ອາດມີໄຂ້ຕ່ຳໆຮ່ວມນຳ.

ຕິດເຊື້ອ (Infection)

ເປັນພາວະແຊກຊ້ອນທີ່ພົບໄດ້ບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຮຸນແຮງໄດ້.

ອາການ: ໄຂ້ສູງຮ່ວມກັບການປວດທ້ອງນ້ອຍຮຸນແຮງ.

ແຕກ ຫຼື ຮົ່ວ (Rupture or Leakage)

ເປັນພາວະແຊກຊ້ອນທີ່ພົບໄດ້ກັບພະຍາດຖົງນ້ຳໃນຮັງໄຂ່ທຸກຊະນິດ.

ອາການ: ປວດທ້ອງນ້ອຍກະທັນຫັນ ແລະ ປວດຕະຫຼອດເວລາ.

May be an image of one or more people

ການປິ່ນປົວ

ເດິມອຍຊີສ ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ນ້ອຍລົງດ້ວຍຢາ ຫຼື ຮໍໂມນ ຈຶ່ງຄວນປຶກສາແພດ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງປິ່ນປົວດ້ວຍການຜ່າຕັດ.

ຄຳແນະນຳຈາກແພດ

ເດິມອຍຊີສ ເປັນພະຍາດຖົງນ້ຳຮັງໄຂ່ຊະນິດໜຶ່ງ ບໍ່ແມ່ນເກີດຈາກການຖືກເຮັດໄສຍະາສາດຕາມທີ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຖ້າຫາກຄົນເຈັບມີອາການເຊັ່ນ: ປວດທ້ອງນ້ອຍກະທັນຫັນ ຫຼື ຮຸນແຮງ ຄວນພົບແພດເພື່ອຮັບການບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວທັນທີ.

ທີ່ມາ: https://www.sanook.com/health/30573/?utm_source=fb-sanookeveryday