ແພດແນະນຳກຳຈັດເຊື້ອຣາ ໃນໜ້າກາກຜ້າ – ເສື້ອຜ້າ ໃນລະດູຝົນ

178

ແພດແນະນຳວ່າ ຫາກເສື້ອຜ້າ ຫຼື ໜ້າກາກຜ້າປຽກ ຄວນຊັກທຳຄວາມສະອາດທັນທີ ຫຼື ຫາກຍັງບໍ່ສະດວກໃຫ້ນຳຜ້າທີ່ປຽກໄປຜື່ງໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນ ໃນກໍລະນີຜ້າຂຶ້ນຣາ ແລະ ສາມາດປ່ຽນທົດແທນໄດ້ ຄວນຖິ້ມ ແລະ ປ່ຽນຜືນໃໝ່.

No photo description available.

ວິທີທຳຄວາມສະອາດ

1 ແຊ່ຜ້າດ້ວຍນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ນໍ້າຢາຊັກເຄື່ອງທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເປີອອກໄຊຟີນອະລິກ ຫຼື ໄຮເປີຄໍໄຣ ໃນອັດຕາສ່ວນຕາມທີ່ຂ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸໄວ້ ແຊ່ຜ້າໄວ້ດົນປະມານ 5-15 ນາທີ ຫຼື ໃຊ້ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູໃນອັດຕາສ່ວນ 480-720 ມິນລີລິດຕໍ່ນໍ້າ 1-2 ລິດ ແຊ່ຜ້າໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ນໍາໄປຊັກຕາມປົກກະຕິD

2 ຊັກຜ້າໃຫ້ສະອາດຕາມປົກກະຕິແລ້ວນຳໄປຕົ້ມໃນນ້ຳທີ່ຟົດດົນປະມານ 15 ນາທີ ເຖິງ 1 ຊົ່ວໂມງ, ທັງນີ້ຄວນສັງເກດປ້າຍສັນຍາລັກການເບິ່ງແຍງຮັກສາຜ້າປະກອບການທຳຄວາມສະອາດພ້ອມ.

May be an image of indoor
ຄຳແນະນຳຜູ້ໃຊ້ໜ້າກາກຜ້າ

1 ປ່ຽນໜ້າກາກຜ້າທຸກມື້ ຫຼື ປ່ຽນເມື່ອຮູ້ສຶກປຽກຊຸ່ມໃນລະຫວ່າງວັນ.

2 ໃຊ້ສະບູ ຫຼື ນໍ້າຢາຊັກເຄື່ອງແລ້ວນໍາໄປຕາກແດດ ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງອົບໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນນໍາກັບມາໃຊ້ອີກຄັ້ງ, ທັງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງເສື້ອຜ້າທີ່ໃຊ້ເຮັດໜ້າກາກ.

3 ຄວນເອົາໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼື ໜ້າກາກຜ້າສໍາຮອງຕິດຕົວໄວ້ສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປ່ຽນໄດ້ທັນທີ.

May be a closeup

ຄຳແນະນຳຈາກແພດ

ວິທີປ້ອງກັນການເກີດເຊື້ອຣາ ແລະ ກິ່ນເໝັນອັບໃນເສື້ອຜ້າ ຫຼື ໜ້າກາກຜ້າ ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ເມື່ອຮອດ ບ້ານແລ້ວຄວນແຍກເສື້ອຜ້າທີ່ຊຸ່ມ ຫຼື ປຽກ ແຂວນຜື່ງໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນນຳໄປໃສ່ກະຕ່າຊັກ ແຕ່ບໍ່ຄວນແຂວນຖິ້ມໄວ້ດົນເພາະອາດເກີດເຊື້ອຣາເທິງເສື້ອຜ້າໄດ້ ຫາກນຳມາໃສ່ອາດສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດຜິວໜັງຈາກເຊື້ອຣາ ເຊັ່ນ: ພະຍາດກາກ, ເກື້ອນ ແລະ ພະຍາດຜິວໜັງອື່ນໆ.

ທີ່ມາ: https://www.sanook.com/health/30457/