ຍົກລະດັບການ ປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

475

ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫລວງ ນ້ຳທາ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານ ເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ (SME) ແລະ ສູນຂໍ້ ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຕາມແລວທາງເສດຖະກິດເໜືອ-ໃຕ້, ຢູ່ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2019 ນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວຽງຄໍາ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫລວງ ນ້ຳທາ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ຄູຝືກ ຈາກອົງການກາແດງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ແລະ ສຳມະນາກອນ ພາຍໃນບ້ານເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ສໍາມະນາກອນ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຖົມ ພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມໝາຍຂອງການ ປະຖົມພະຍາບານ, ກາຍຍະ-ສາລິລະຂອງຄົນ, ການເປັນລົມ, ສັດກັດ, ພິດຈາກສັດ, ການຫ້າມເລືອດລ້າງບາດແຜ, ການຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກໍລະນີກະດູກຫັກ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ບາດເຈັບ, ຈົມນ້ຳ ແລະ ອື່ນໆ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສໍາມະນາກອນ ທີ່ເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫລາຍຂື້ນໃນການປະຖົມ ພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຖືກບາດເຈັບຕ່າງໆຈາກ ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ທັນການ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.

ອຸ້ມ, ຂ່າວສານຫລວງນໍ້າທາ