ແນະນຳເມນູ ປາໝຶກຈືນກອບ ສູດບໍ່ປະສົມແປ້ງທອດ

148

ເມນູນີ້ທ່ານສາມາດເຮັດເອງໄດ້ ພຽງແຕ່ຕ້ອງມີອຸປະກອນ 2 ຢ່າງ ທີ່ຈະຕ້ອງມີກໍຄືເຕົາສຳລັບຈືນ ( ເຕົາແກັສ, ເຕົາໄຟຟ້າ ຫຼື ເຕົາຖ່ານກໍໄດ້ ) ແລະ ໝໍ້ຈືນໄຮ້ນໍ້າມັນ ຫຼື ໝໍ້ອົບລົມຮ້ອນ ສູດນີ້ຮັບປະກັນຄວາມຫອມ, ແຊບ ຖືກໃຈໃຜຫຼາຍໆຄົນແນ່ນອນ.

May be an image of food

ສ່ວນປະສົມ: ປາໝຶກສາຍ 1 ກິໂລກຣາມ

ວິທີເຮັດ: ນຳເອົາປາໝຶກສາຍມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ເອົາຕາ ແລະ ເຄື່ອງໃນອອກແລ້ວນໍາໄປລວກໃນນໍ້າຮ້ອນໃຫ້ສຸກປະມານ 3 – 5 ນາທີ.

ເມື່ອລວກສຸກແລ້ວໃຫ້ນຳເອົາປາໝຶກສາຍແຊ່ນ້ຳເຢັນທັນທີ ເພື່ອຮັກສາສະພາບຊີ້ນເອົາໄວ້.

ຈາກນັ້ນເອົາປາໝຶກສາຍມາພື່ງລົມໃຫ້ແຫ້ງປະມານ 15 – 20 ນາທີ ( ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ພັດລົມເປົ່າເພື່ອຈະໄດ້ແຫ້ງໄວຂຶ້ນ ).

ເອົາປາໝຶກສາຍເຂົ້າໝໍ້ອົບລົມຮ້ອນ ຫຼື ໝໍ້ຈືນໄຮ້ນ້ຳມັນທີ່ອຸນຫະພູມ 150 ອົງສາ ເປັນໄລຍະເວລາ 15 – 25 ນາທີ ເພື່ອໄລ່ຄວາມຊຸ່ມອອກຈາກໂຕປາໝຶກ.

ເມື່ອອົບໄລ່ຄວາມຊຸ່ມແລ້ວຈະໄດ້ຊີ້ນປາໝຶກທີ່ແຫ້ງຜິວຕຶງ ສັງເກດວ່າຈະບໍ່ມີຮອຍປຽກນໍ້າຢູ່ເທິງພື້ນຜິວໝໍ້ຈືນ ແລະ ຈັບປາໝຶກແລ້ວຕ້ອງບໍ່ມີນ້ຳຕິດມື.

ຄ້າງໝໍ້ກະທະໃສ່ນ້ຳມັນໃຫ້ຮ້ອນແຮງ, ຈາກນັ້ນຄ່ອຍໄຟລົງ ແລ້ວເອົາປາໝຶກສາຍທີ່ອົບໄລ່ຄວາມຊຸ່ມແລ້ວນັ້ນລົງໄປຈືນ.

ຈືນຈົນໄດ້ຊີ້ນປາໝຶກສາຍເປັນສີເຫຼືອງງາມກໍເປັນອັນໃຊ້ໄດ້.

ຕັກຂຶ້ນມາພັກເພື່ອໃຫ້ຖືກອາກາດປະມານ 5 – 10 ນາທີ ຈະໄດ້ຊີ້ນປາໝຶກສາຍຈືນກອບທີ່ກອບຫຼາຍ ເບິ່ງຟອງອາກາດທີ່ໂພງເທິງຊີ້ນປາໝຶກ ຮັບຮອງວ່າກອບ ແຊບ ຫອມ ກິນແບບເພີນໆໄປເລີຍ.

May be an image of 1 person and food

ເຄັດລັບ: ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ປາໝຶກໂຕນ້ອຍ ຜິວບາງ ເຊັ່ນ: ປາໝຶກສາຍ, ປາໝຶກກະຕອຍ ເພາະໄລ່ຄວາມຊຸ່ມອອກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຄວາມຮ້ອນເຂົ້າເຖິງຊີ້ນທາງໃນໄດ້ດີ ຫາກໃຊ້ປາໝຶກຍັກອາດຕ້ອງເພີ່ມໄລຍະເວລາການອົບໄລ່ຄວາມຊຸ່ມ.

ຖ້າຫາກເຮົາໄລ່ຄວາມຊຸ່ມໃນໂຕປາໝຶກຈົນແຫ້ງແລ້ວ ເພື່ອເອົາໄປຈືນໃນນ້ຳມັນຈະບໍ່ຄ່ອຍແຕກ ຖ້າຫາກນ້ຳມັນແຕກ ຫຼື ລະເບີດ ສະແດງວ່າມັນຍັງມີນ້ຳຢູ່ໃນໂຕປາໝຶກຫຼາຍ.

ສາມາດເພີ່ມຄວາມຫອມໂດຍການຈືນກັບສະໝຸນໄພຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໃບຂີ້ຫູດ, ຫົວສີໃຄ, ກະທຽມ, ຫອມບົ່ວແດງ.

ທີ່ມາ: https://cooking.kapook.com/view246848.html