ນ້ຳຫວານສາຄູນົມສາລີ ອາຫານຫວານທີ່ທ່ານຕ້ອງລອງ!!!

657

ນໍ້າຫວານ ຖືເປັນອາຫານອີກປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ຄົນລາວນິຍົມຮັບປະທານ ຫຼັງຈາກທີ່ຮັບປະທານອາຫານຄາວໄປແລ້ວ ຫຼື ມັກຮັບປະທານໃນເວລາຫວ່າງກໍ່ຍິ່ງດີ ເພາະເປັນການເຕີມສີສັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບອາຫານຄົບຕາມໝວດໝູ່. ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ມັກຮັກໃນການເຮັດອາຫານປະເພດຂອງຫວານ ພວກເຮົາຂໍແນະນຳ ການເຮັດນໍ້າຫວານສາຄູລົມສາລີ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການເຮັດກໍ່ງ່າຍໆ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນວັດຖຸດິບທີ່ນຳມາປຸງແຕ່ງກໍ່ຫາຊື້ໄດ້ໃນທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ. ສະນັ້ນ, ເຮົາມາເບິ່ງວິທີການເຮັດພ້ອມໆກັນເລີຍ.

ສ່ວນປະສົມ:

ສາຄູເມັດນ້ອຍ 1 ຖ້ວຍ.

ນ້ຳຮ້ອນ 1/2 ຖ້ວຍ +2 ບ່ວງແກງ.

ສາລີເຫຼືອງປາດເອົາແຕ່ແກ່ນ 350 ກຣາມ.

ນ້ຳສະອາດ 1+3/4 ຖ້ວຍ.

ນ້ຳຕານ 1/4 ຖ້ວຍ.

ເກືອ 1/8 ບ່ວງກາເຟ.

ໃບເຕີຍ 3-5 ໃບ.

ວິທີປຸງແຕ່ງ:

ເອົາສາລີໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນຖອກນ້ຳໃສ່ປັ່ນຈົນລະອຽດແລ້ວນຳມາຕອງເອົາແຕ່ນ້ຳ ແລະ ເອົາໃສ່ໝໍ້ແລ້ວເອົານ້ຳໃສ່ໝໍ້ຄ້າງໄຟ, ເອົາໝໍ້ໃສ່ນ້ຳສາລີມາຄ້າງຊ້ອນກັນ. ຄົນເລື້ອຍໆຈົນນົມສາລີຂຸ້ນ, ສີເຂັ້ມ ແລະ ມີສີສັນເງົາງາມຈຶ່ງໃສ່ນ້ຳຕານພ້ອມເກືອຄົນເລື້ອຍໆຈົນນ້ຳຕານລະລາຍຈຶ່ງປົງລົງ.

ຈາກນັ້ນ, ກຽມເຮັດສາຄູໂດຍນຳສາຄູມາລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວເອົາໃສ່ຊາມ ແລະ ເອົານ້ຳຮ້ອນມາຖອກລົງໄປຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວແຊ່ໄວ້ປະມານ 10 ນາທີ. ເມື່ອສາຄູດູດນ້ຳແລ້ວໃຫ້ນວດຄ່ອຍໆພໍໃຫ້ສາຄູມັນຕິດກັນ (ຖ້າຍັງບໍ່ຕິດໃຫ້ໃສ່ນ້ຳອຸ່ນຕື່ມເທື່ອລະໜ້ອຍ) ປັ້ນເປັນກ້ອນພໍດີຄຳກຽມໄວ້.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເອົານ້ຳໃສ່ໝໍ້ຄ້າງໄຟແຮງພ້ອມມັດໃບເຕີຍລົງ; ພໍນ້ຳຟົດກໍ່ເອົາສາຄູລົງຕົ້ມຈົນເປັນສີໃສຈຶ່ງຕັກຂຶ້ນ ແລະ ນຳໄປໃສ່ໃນໝໍ້ນົມສາລີທີ່ກຽມໄວ້ແຊ່ປະມານ 30-60 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ນົມສາລີຊຶມເຂົ້າເນື້ອສາຄູ ແລ້ວຕັກໃສ່ຖ້ວຍພ້ອມເສີບຖ້າມັກເຢັນກໍ່ຕັກນ້ຳກ້ອນໃສ່ເພີ່ມໄດ້ຕາມຄວາມມັກຂອງໃຜລາວ.