ກະຊວງສຶກສາແຈ້ງໃຫ້ເປີດການຮຽນຊັ້ນ ປ 5, ມ 4, ມ 7 ສ່ວນຊັ້ນອື່ນໆໃຫ້ສືບຕໍ່ໂຈະໄປກ່ອນ

555

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ (ສສກ) ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 443 /ສສກ ລົງວັນທີ 04 ພຶດສະພາ 2020 ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການຂອງສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 524/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2020 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ໃຫ້ກະກຽມເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນຄືນສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5, ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 4 ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020, ພ້ອມທັງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຂະແໜງການສຶກສາສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ-19.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1. ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກີລາສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ, ເຝົ້າລະວັງໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ.


2. ໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ລັດຖະກອນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ຈັດການໝູນວຽນມາເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ. ຖ້າຫາກສໍານັກງານ ແລະ ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ກີລາໃດມີເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບສື່ສານແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕິເນັດແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
3. ໃຫ້ກະກຽມເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນຄືນສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5, ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 4 ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020, ສໍາລັບຊັ້ນຮຽນອື່ນ ແລະ ການສຶກສາອື່ນນອກຈາກນີ້ແມ່ນໃຫ້ໂຈະການຮຽນໄປກ່ອນ ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດໃໝ່ຕື່ມ.
4. ສະຖານການສຶກສາໃດທີ່ໄດ້ຈັດການຮຽນ – ການສອນຜ່ານຮູບແບບການສຶກສາທາງໄກໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນຈົນຈົບຫຼັກສູດ ແລະ ໃຫ້ຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ.

5 ລາຍລະອຽດໃນການກະກຽມເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການສອບເສັງຕ່າງໆຂອງຊັ້ນ ປ 5, ມ 4 ແລະ ມ 7 ແມ່ນມອບໃຫ້ກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກຄໍາແນະນໍາເປັນອັນສະເພາະ.
6. ສໍາລັບນັກສຶກສາລາວທີ່ຕ້ອງການກັບໄປຮຽນຄືນຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂອງປະເທດທີ່ໄປຮຽນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
7. ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດຈັດປະຊຸມທາງການ ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ພາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາຍໃນແຂວງ ແຕ່ໃຫ້ຈໍາກັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ, ມີບ່ອນລ້າງມືດ້ວຍນໍ້າສະອາດໃສ່ສະບູ ແລະ ເຈລລ້າງມື, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ອະນາໄມສະຖານທີ່ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ.
8. ການຈັດກິດຈະກໍາກີລາກາງແຈ້ງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດ.


9 ໃນກໍລະນີພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊໍາລະຄ່າຮຽນບໍ່ຖ່ວງທັນ ມອບໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາເມືອງ, ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງອອກທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຜ່ານພົ້ນວິກິດການຄັ້ງນີ້ໄປພ້ອມກັນ.
10. ມອບໃຫ້ກົມວິຊາການ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດແຈ້ງການນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ພ້ອມໃຫ້ລາຍງານຜົນຕໍ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາຊາບທຸກອາທິດ ສຳລັບມະຕິກອງປະຊຸມເປັນພຽງການຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນ ຖືວ່າບໍ່ມີແຈ້ງການອອອອກທາງນອກຖືວ່າບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ.