ບັດນັກສືກສາສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ໃຊ້ຮ່ວມກັບບັດATM (ທພລ)

499

ເພື່ອເປັນການສ້າງລະບົບມາດຕະຖານໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ນັກສືກສາພາຍໃນສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະໜອງເຕັກໂນໂລຊີ້ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃນການບໍລິການດ້ານທະນາຄານໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ, ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ອອມຊັບໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງບົດບາດອັນໃໝ່ ໃນການຮວ່ມມືກັນລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການສືກສາ ກັບຂະແໜງການຂອງທະນາຄານ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄດ້ນຳໃຊ້ບັດ ATM ( ເອທີເອັມ) ຄອມຄູ່ກັບບັດນັກສືກສາໄປພ້ອມກັນ, ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019ນີ້, ທີ່ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາສືບຕໍ່ຮວ່ມມືກັບ ນຳໃຊ້ບັດ ATM ( ເອທີເອັມ) ຮວ່ມກັບບັດນັກສຶກສາ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງ່ານລາວ-ເກົາຫຼີ ກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ( ທພລ), ໃນພິທີເຊັນໂດຍ ທ່ານ ປອ ບຸນມາ ສິດທິໂສມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງ່ານລາວ-ເກົາຫຼີ ແລະ ທ່ານ ແສງເພັດ ມະນີວົງ ຮອງອຳນວຍການທະນາຄານພັດທະນາລາວ (ທພລ), ພ້ອມດວ້ຍຄະນະທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮວ່ມ.

( ຂ່າວຮສສ: ເພັດສະໄໝ)