ຂ່າວດີ! ຈົບແຕ່ມໍຕົ້ນ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າຮຽນຢູ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນໄດ້

1212

ຖືເປັນຂ່າວດີສຳລັບນ້ອງໆທີ່ຮຽນຈົບພຽງມໍຕົ້ນຫຼື ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກສຶກສາຢູ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ, ເນື່ອງຈາກທາງວິທະຍາໄລໄດ້ປະກາດຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນປະຈຳສົກຮຽນ 2019-2020

ເຊິ່ງຜູ້ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງຜູ້ສຳເລັດການຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊາບ ກ່ຽວກັບການຈັດສຳພາດເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ໃນຫຼັກສູດ 9+3 ປະຈຳສົກຮຽນ 2019-2020 ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ເລີ່ມຂາຍຄຳຮ້ອງເຂົ້າສຳພາດໃນວັນທີ8 ກໍລະກົດ ເປັນຕົ້ນໄປ. ວັນນັດສຳພາດ ວັນທີ 22, 26, 31 ກໍລະກົດ ແລະ 5 ສິງຫາ 2019.

ສຳລັບເອກະສານປະກອບມີ: ໃບຄຳຮ້ອງ ພົວພັນເອົາຢູ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ; ສຳເນົາໃບປະກາສະນິຍະບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຕອນຕົ້ນ; ສຳເນົາໃບຄະແນນ; ສຳເນົາຊີວະປະຫວັດນັກຮຽນຕອນຕົ້ນ ແລະ ຮຸບຂະໜາດ 3×4 ຈໍານວນ 3 ແຜ່ນ.