ພະແນກສຶກສາແຂວງຊຽງຂວາງ ລົງຊຸກຍູ້ການຮຽນ – ການສອນລະບົບບໍາລຸງຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ

365

ລະຫວ່າງວັນທີ 2 – 3 ມີນາຜ່ານມາ ທ່ານ ນີວັນ ຈັນທະລັງສີ ຫົວໜ້າຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ( ກສນ ) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແຂວງຊຽງ ຂວາງ, ທ່ານ ສາຍພູລົມ ມູນພັນຄໍາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເມືອງຄູນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ການຈັດການຮຽນ – ການສອນລະບົບບໍາລຸງສໍາລັບປະຊາຊົນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ບ້ານນາໄຊ, ບ້ານສີພົມ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ທ່ານ ນີວັນ ຈັນທະລັງສີ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກຂອງຄະນະທີມງານຢູ່ກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍເມືອງຄູນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ – ການສອນຂອງຄູ – ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນລະບົບບໍາລຸງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮຽນຈົບ ມ.ປາຍ ຢູ່ກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍ ຄື: ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ບ້ານນາໄຊ ແລະ ບ້ານສີພົມ, ມາຮອດປັດຈຸບັນມີຄວາມຄືບໜ້າຄືແນວໃດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການຮຽນ – ການສອນຢູ່ໃນພາກຮຽນທີ II, ເປັນຕົ້ນການແຕ່ງບົດສອນ, ການຂຶ້ນຫ້ອງສອນຂອງຄູ, ການປະຕິບັດຫຼັກສູດການສອນ ແລະ ການມາຮຽນຂອງນັກຮຽນປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່ປົກກະຕິ, ມີຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຄືແນວໃດ ແລະ ຄວນຈະໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂຄືແນວໃດໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ຖ່ວງທັນກັບການສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາໃນອີກບໍ່ດົນນີ້.

ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ກວດກາຄືນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສ່ວນຕົວຂອງນັກຮຽນຕາມຮ່າງທະບຽນ, ເອກະສານການຮັບນັກຮຽນ ໂດຍສະເພາະຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງນັກຮຽນມັກມີການຜິດພາດຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ສັບສົນເວລາອອກໃບປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ເວລາທີ່ນັກຮຽນນໍາເອົາເອກະສານໄປປະກອບອາຊີບຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ, ປີນີ້ຕ້ອງມີການປະກອບເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ.

ທ່ານ ນີວັນ ຈັນທະລັງສີ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄູສອນຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພະແນກສຶກສາ ກໍຄືຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາເມືອງ ໃນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍປະຊາຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍມາເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນໃຫ້ຈົບ, ສ່ວນນັກຮຽນກໍໃຫ້ຕັ້ງໃຈຮຽນ, ຍາດແຍ່ງເວລາໃນການຮັບເອົາຄວາມຮູ້ນໍາຄູສອນ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຂວງຊຽງ ຂວາງໄດ້ປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍລະບົບບໍາລຸງ ສໍາລັບປະຊາຊົນໃນປີ 2023 ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.