ສະເໜ່ຂອງຄົນເກີດທັງ 12 ລາສີ ທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ເກີດ

111

ໂດຍອີງຕາມຄໍາທໍານາຍໄວ້ຈາກໝໍຊ້າງ ໝໍດູດວງຄົນມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ (ໄທ) ໃຫ້ໄດ້ເຜີຍຂໍ້ມູນວ່າຄົນທີ່ເກີດທັງ 12 ລາສີ ມີສະເໜ່ທີ່ຕິດຕົວມາຕັ້ງແຕ່ເກີດຕາມນີ້.

May be an image of text

ຄົນທີ່ເກີດລາສີມັງກອນ: ຄືຄົນທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ ມີສະເໜ່ ແລະ ຈຸດພິເສດຄືເປັນທີ່ເພິ່ງພາໄດ້ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາໄດ້ທຸກເລື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄົນເຂົ້າຫາຫຼາຍ.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີກຸມພາ: ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງ 13 ກຸມພາ – 14 ມີນາ ເປັນຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິບວກ, ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີສະເໝີ ເວລາທີ່ໃຜຢູ່ໃກ້ກໍຈະຮູ້ສຶກດີ.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີມີນາ: ຄືຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ມີນາ – 13 ເມສາ ສະເໜ່ຂອງຄົນທີ່ເກີດລາສີນີ້ ເປັນຄົນໃຈບຸນ, ຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຄົນໄດ້ຢູ່ສະເໝີ.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີເມສາ: ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 14 ເມສາ – 15 ພຶດສະພາ ເປັນຄົນຈິງໃຈ, ຮັກໝູ່ເພື່ອນ.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີພຶກສົກ: ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ – 14 ມິຖຸນາ ເປັນຄົນທີ່ແຕ່ງກິນແຊບ ເມື່ອໃຜໄດ້ລອງຊີມ ຫຼື ກິນເປັນຕ້ອງຕິດໃຈ.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີມິຖຸນາ: ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 16 ກໍລະກົດ ເປັນຄົນທີ່ມະນຸດສໍາພັນດີ, ເປັນມິດກັບຄົນອ້ອມຕົວ.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີກໍລະກົດ: ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ ເປັນຄົນຮັກຄອບຄົວ, ຈິດໃຈມີເມດຕາ.

No photo description available.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີສິງຫາ: ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ ເປັນຄົນທີ່ຮັກສາຄໍາເວົ້າ, ຄໍາໃດຄໍານັ້ນ.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີກັນຍາ: ຜູ້ທີ່ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 17 ຕຸລາ ເປັນຄົນທີ່ມັກຫ່ວງໃຍ, ເອົາໃຈໃສ່ຄົນຮອບຂ້າງໄດ້ດີ.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີຕຸລາ: ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 18 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ ເປັນຄົນທີ່ອ່ອນນ້ອມ, ຖ່ອມຕົນ ເຂົ້າກັບຄົນອື່ນໄດ້ດີ.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີພະຈິກ: ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ ເປັນຄົນທີ່ຊື່ສັດ, ຈິງໃຈທຸ່ມເທໃນທຸກເລື່ອງ.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີທັນວາ: ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 14 ມັງກອນ ເປັນຄົນທີ່ມັກສ້າງຮອຍຍິ້ມ, ສຽງຫົວໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໝໍຊ້າງ; ຮູບ:GOOLGLE