ເພິ່ນ​ວ່າ​ໄດ້​ຜົນ​ແທ້ ບອກວິ​ທີ​ໄວ້​ໃນ​ນີ້ ກົກໝາກຂາມປ້ອມເປັນຢາດີຫລາຍຢາ່ງ ດີແຂ້ວແມງ, ຮ້ອນໃນ

306

ອັນນີ້ແມ່ນກົກຂາມປອ້ມເປັນຢາດີຫລາຍຢາ່ງ ແຕ່ຈະມາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເປັນຢາດີເຈັບແຂ້ວແມງ, ເປັນລຳມະນາດເຫືອກໂພງ ແລະ ມີກິ່ນປາກແຮງສາມາດກຳຈັດໄດ້100% ດີແລ້ວດີເລີຍຕລອດຊີວິດບໍ່ກັບມາເປັນອີກ
ມີຢູ່ໃນຕຳລາຢາລາວ ແລະ ມີຜູ້ເຮັດໃຊ້ດີມາແລ້ວ

ວິທີເຮັດໃຊ້ໃຫ້ຖາກເອົາເປືອກກົກຂາມປອ້ມຕົ້ນໃຫຍ່ຍາວຄ່ານີ້ວມືໃຫຍ່ທໍ່ສາມນີ້ວມື ແລ້ວນຳມາຕົ້ມໃສ່ນ້ຳ 3 ຈອກຕົ້ມຂຽ້ວລົງໃຫ້ເຫລືອ 1 ຈອກ

ແລ້ວໃກ້ຈະປົງລົງເອົາມາດໃສ່ຫນອ້ຍນຶ່ງທໍ່ແກ່ນຫມາກຮຸ່ງເມັດນຶ່ງຖີ້ມລົງແລ້ວປົງໂລດ ປະໄວ້ພໍອຸ່ນໆແລ້ວອົມໃວ້ປະມານ 5 ນາທີແລ້ວຄາຍຖີ້ມແລ້ວພັກ5ນາທີແລ້ວອົມອີກ ຈອກນຶ່ງແບ່ງອົມ 3 ເທື່ອຖືວ່າຈົບດີເລີຍ

ລົງບອກເພື່ອບຸນເດີສາທຸໆໆໆຂໍໃຫ້ເປັນຢາດີວິເສດເດີ(ຫ້າມກືນກີນເດີ)

.

ຈາກ: ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ