ແຊໄວ້ເລີຍ ຢາພື້ນເມືອງ ຜັກສຽ້ນຜີ ດີເຈັບເສັ້ນປວດແຂ່ງຂາ ແລະ ຮ່າງກາຍ

372

ອັນນີ້ແມ່ນຜັກສຽ້ນຜີ ເປັນຢາດີເຈັບເສັ້ນປວດແຂ່ງຂາ ແລະ ຮ່າງກາຍ ແລະ ດີປະດົງຂໍ່ອີກເດີ

ວິທີໃຊ້ໃຫ້ເອົາທັງຫມົດມາຕັດຄ່ານີ້ວມືຕາກແດດສາມແດດແລ້ວເອົາກຳນຶ່ງມາຕົ້ມໃສ່ນໍ້ານຶ່ງລີດຕົ້ມຟົດ 10 ນາທີແລ້ວປົງປະໃວ້ໃຫ້ອຸ່ນໆແລ້ວຕອງໃສ່ຈອກ ແລ້ວເອົານໍ້າເຜີ້ງໃສ່ເຄິ່ງບວ່ງຕັກແກງ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນຈຶ່ງກີນ

ມື້ນຶ່ງກີນສາມເທື່ອເຊົ້າສວາຍແລງຄັ້ງລະຈອກກອ່ນອາຫານ 30 ນາທີ ກີນພຽງສາມຫມໍ້ເຫັນຜົນດີໂລດປານປິດຖີ້ມ

ລົງບອກເພື່ອບຸນເທົ່ານັ້ນເພາະມີຄົນຢູ່ຂ້າງ ເຮືອນອາຈານກີນແລ້ວດີແທ້ໆສາທຸໆຂໍໃຫ້ເປັນຢາດີວິເສດເດີ