5 ສິ່ງ ຖ້າເຮັດໄດ້ຊີວິດຈະດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ

235

ການວາງຕົວໃນການໃຊ້ຊີວິດໃນສັງຄົມ ບາງຄົນເອົາໃຈຄົນອື່ນເກີນໄປ, ບາງຄົນເຫັນແກ່ຕົວເກີນໄປ ແລະ ອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນໃນທຸກມື້ນີ້ເຮົາຄວນວາງຕົວຢ່າງພໍດີພໍງາມ ຢ່າເບິ່ງຂ້າມເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ ຫຼາຍເລື່ອງຖ້າແກ້ໄຂໄດ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ ເຊັ່ນ:

1 ການປ່ຽນມື້ປ່ຽນວັນເລື່ອນນັ້ນນີ້ຢູ່ເລື້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາມາໂຮມຕົວກັນຕອນທ້າຍ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແກ່ຍາວ.

2 ການບໍ່ກ້າປະຕິເສດຄົນອື່ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີເວລາເຫຼືອໃຫ້ກັບຕົນເອງ, ດັ່ງນັ້ນຄວນກັ່ນກອງຕົວໃດຄວນຕອບຮັບ ແລະ ຕົວໃດຄວນປະຕິເສດ.

3 ພະຍາຍາມເຮັດທຸກຢ່າງໃຫ້ສົມບູນ Perfect ຈົນລືມໄປວ່າໃນໂລກຂອງຄວາມເປັນຈິງ ຈະບໍ່ມີຄວາມສົມບູນແບບ, ຄວນຫຼຸດ ຄວາມຄິດນີ້ລົງສ່ວນໜຶ່ງ ແລ້ວເຮົາຈະມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ.

4 ຢ່າພະຍາຍາມເຮັດທຸກຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງ ເພາະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຄົນອື່ນ, ຈົ່ງເລີ່ມການປ່ອຍວາງແຈກວຽກ ແລະ ຕິດຕາມ, ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີເວລາ ໄປເຮັດສິ່ງອື່ນ.

5 ບໍ່ຄວນເຮັດຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງວຽກຫຼຸດລົງ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເຮົາຊຸດໂຊມລົງ, ປ່ອຍວາງບາງເລື່ອງ ຮ່າງກາຍບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອອກໄປຫາກິດຈະກໍາຜ່ອນຄາຍສະໝອງ.

ຍັງມີອີກຫຼາຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນທົບທວນຕົນເອງຄືນໃໝ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີ ຄວາມສຸກ ບໍ່ເກັບສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆທຸກຢ່າງມາທົມກັບຊີວິດຕົວເອງ ແນວບໍ່ມີປະໂຫຍດບໍ່ມີຄຸນຄ່າກໍປ່ອຍຖິ້ມໄປ.