ແມ່ຖືພາກິນນ້ຳໝາກພ້າວໄດ້ ຫຼື ບໍ່?

102

ມາຮູ້ຈັກກັບນ້ຳໝາກພ້າວກັນກ່ອນ ໃນນ້ຳໝາກພ້າວມີນ້ຳເປັນອົງປະກອບເຖິງ 90% ມີແຮ່ທາດທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍຫຼາຍ ແລະ ຍັງມີເກືອແຮ່ທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນ. ນອກຈາກນີ້, ນ້ຳໝາກພ້າວຍັງຈັດເປັນນ້ຳສະອາດບໍ່ມີການປົນເປື້ອນ ເນື່ອງຈາກນ້ຳໝາກພ້າວຖືກຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍກະໂປະຢ່າງແໜ້ນໜາ.

ກິນນ້ຳໝາກພ້າວແລ້ວລຸລູກແທ້ບໍ່?.

ໃນນ້ຳໝາກພ້າວມີສານຮໍໂມນເອັສໂຕຣເຈນເປັນສ່ວນປະສົມ ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ການຫົດຕົວຂອງມົດລູກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່  ຖືພາກັງວົນວ່າຈະລຸລູກ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງໃນທາງການແພດພົບວ່າ: ໃນນ້ຳໝາກພ້າວມີຮໍໂມນເອັສໂຕຣເຈນແທ້ແຕ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງບໍ່ກ່ຽວກັບການຫົດຕົວຂອງມົດລູກ ເພາະຂະນະຖືພາຮໍໂມນ estrogen ແລະ progesterone ໃນຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຈະມີສູງຢູ່ແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ນ້ຳໝາກພ້າວຈຶ່ງບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການບີບຕົວຂອງມົດລູກ ແລະ ນ້ຳໝາກພ້າວກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລຸລູກແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະສະນັ້ນແມ່ຫຼາຍໆຄົນສະບາຍໃຈໄດ້ໃນການດື່ມນ້ຳໝາກພ້າວ.

May be an image of 1 person

ດື່ມນ້ຳໝາກພ້າວຊ່ວຍໃຫ້ລູກໃນທ້ອງຕົວສະອາດແທ້ ຫຼື ບໍ່?.

ຈາກການສອບຖາມແພດຊ່ຽວຊານເດັກໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ ໃນນ້ຳໝາກພ້າວມີກົດໄຂມັນທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ດີເພາະແມ່ທີ່ດື່ມນ້ຳໝາກພ້າວຈະເຮັດໃຫ້ການສ້າງໄຂຕົວເດັກສີຂ້ອນຂ້າງຂາວ ເລີຍອາດຈະເບິ່ງວ່າເດັກອອກມາຕົວສະອາດ ເຊິ່ງໄຂຕົວເດັກນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດງ່າຍ.

ເພາະສະນັ້ນ, ແມ່ທີ່ດື່ມນ້ຳໝາກພ້າວຕະຫຼອດອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄຂຕົວເດັກມີຫຼາຍກວ່າເກົ່າພຽງແຕ່ສີຈະສະອາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີແມ່ທັງຫຼາຍຈະເລືອກດື່ມນ້ຳໝາກພ້າວ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດງ່າຍຂຶ້ນນັ້ນເອງ.

May be an image of one or more people

ເຮົາມາເບິ່ງ 9 ປະໂຫຍດຈາກການກິນນ້ຳໝາກພ້າວຂະນະຖືພາມີດັ່ງນີ້:

1. ນ້ຳໝາກພ້າວຊ່ວຍຄົງສົມດຸນຂອງສານນ້ຳ ແລະ ອີໂທຣໄລຂອງແມ່.

2. ນ້ຳໝາກພ້າວມີໂຊດຽມ, ໂພແທສຊຽມ ຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈແມ່.

3. ນ້ຳໝາກພ້າວມີແມງດານີສ ຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດ ແລະ ເສີມສ້າງກະດູກໃຫ້ແຂງແຮງ.

4. ມີວິຕາມິນຊີ ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ມີຜິວພັນສົດໃສ.

5. ຊ່ວຍຫຼຸດອາການອ່ອນເພຍໄດ້ດີ.

6. ນ້ຳໝາກພ້າວເຕັມໄປດ້ວຍກົດລໍລິກ ສາມາດຊ່ວຍເສີມສ້າງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໃນທ້ອງ.

7. ສາມາດທຳຄວາມສະອາດລຳໄສ້ ແລະ ຫຼຸດອາການຖ່າຍຍາກສຳລັບແມ່ຖືພາ.

8. ນ້ຳໝາກພ້າວສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມ ຄວາມຖີ່ຂອງການຍ່ຽວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອທາງທໍ່ຍ່ຽວ.

9. ດື່ມນ້ຳໝາກພ້າວຂະນະຖືພາຊ່ວຍຄວບຄຸມນ້ຳໜັກຂອງແມ່ໄດ້.

ກໍໄດ້ຮູ້ກັນໄປແລ້ວ ວ່ານ້ຳໝາກພ້າວມີປະໂຫຍດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນທີ່ຖືພາດື່ມໄດ້ສະບາຍເລີຍ.