ບໍ່ຢາກຕົກວຽກຍ້ອນ AI ຕ້ອງກຽມຕົວແນວໃດ?

549

AI ( Artificial Intelligence ) ກາຍເປັນທີ່ເວົ້າກັນໃນທຸກວົງການ ເພາະນັບມື້ ຄວາມສະຫຼາດຂອງ AI ກໍເລີ່ມເປັນຕາຢ້ານຂຶ້ນທຸກມື້, ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເຮົາບໍ່ຄິດວ່າມັນຈະເຮັດໄດ້ແຕ່ມັນກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍສະເພາະຄວາມສາມາດຂອງ AI ໃນຕອນນີ້ສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນກັງວົນກໍໃກ້ຄວາມຈິງຂຶ້ນມາແລ້ວ ເຊິ່ງຄາດວ່າ AI ຈະເຂົ້າມາຍາດວຽກຂອງມະນຸດໃນອີກ 5 – 10 ປີ ແລະ ຄາດວ່າຈະເຂົ້າມາແທນທີ່ຢ່າງເຕັມຮູບແບບໃນອີກບໍ່ເກີນ 20 ປີ ເຊິ່ງມາເບິ່ງວິທີກຽມຕົວຮັບມືກັບ AI ຖ້າບໍ່ຢາກຕົກວຽກ.

1. ກຽມຕົວຮັບມື: ເປັນຄວາມຄິດພື້ນຖານທີ່ສຸດແລ້ວ AI ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໄກຕົວ ຫຼື ເລື່ອງທີ່ຈະຮູ້ສະເພາະຄົນທີ່ມີການສຶກສາສູງໆ ເນື່ອງຈາກຄົນກຸ່ມທໍາອິດທີ່ຈະຖືກ AI ເຂົ້າມາຍາດວຽກແມ່ນແຮງງານຝ່າຍຜະລິດໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ຄິດແລ້ວອາດຈະເບິ່ງຄືໝົດຫວັງແຕ່ເຮົາຕ້ອງບໍ່ໝົດຫວັງ ໃນເມື່ອເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ AI ສະຫຼາດຊໍ່າໃດ ແລະ ກໍຈະສະຫຼາດຂຶ້ນໄປອີກ, ຖ້າປະເມີນເບິ່ງແລ້ວວ່າແນວໃດກໍສູ້ AI ບໍ່ໄດ້ ເຮົາກໍຄວນຈະຫາເບິ່ງຊ່ອງທາງໃໝ່ໆ, ກຽມແຜນສໍາຮອງໄວ້ວ່າຖ້າມື້ໜຶ່ງວ່າງງານກະທັນຫັນແລ້ວຈະເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງຕອນນີ້ຍັງພໍມີເວລາວາງແຜນເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮັບມືໄດ້ທັນກັບການປ່ຽນແປງ.

2. ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບ AI: ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ AI ຍັງເຮັດວຽກແທນຄົນບໍ່ໄດ້ຄືວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະອຽດທາງປະສາດ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ, ງານທີ່ໃຊ້ຄວາມສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມປານີດ ແລະ ງານທີ່ໃຊ້ຄວາມສະຫຼາດທາງສັງຄົມ ໃນເມື່ອເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າມັນເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ເຮົາກໍໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງເຂົ້າໄປຕື່ມເຕັມຈຸດທີ່ມັນເຮັດບໍ່ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາກໍຍັງເປັນຄູ່ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບມັນໄດ້.

Image may contain: text that says 'AI Al Artificial Intelligence'

3. ພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດ: ເຖິງ AI ຈະສະຫຼາດ ແຕ່ມັນກໍເກີດຂຶ້ນມາຍ້ອນປັນຍາຂອງມະນຸດ, ສະນັ້ນບໍ່ສວຍເກີນໄປທີ່ຈະພັດທະນາຕົວເອງເຖິງຈະສະຫຼາດບໍ່ເທົ່າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າບໍ່ໄດ້ ແຕ່ກໍຍັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ອົງກອນຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ຍອມປັບປຸງຕົນເອງເລີຍ, ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເລີຍກໍຄືຕະຫຼາດແຮງງານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍ ທັງຍັງມີພະຍາດລະບາດເຮັດໃຫ້ມີການຢຸດພັກວຽກ ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ AI ກໍຍັງສືບຕໍ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອທີ່ຈະມາແທນທີ່ມະນຸດ.

4. ຝຶກເຮັດຫຍັງໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຢ່າງ: ເປັນປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວທີ່ອົງກອນໃດໜຶ່ງຈະຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ກວ່າໜຶ່ງໜ້າວຽກ ແລະ ຕ້ອງຢ່າລືມວ່ານີ້ແມ່ນທຸລະກິດຫຼາຍອົງກອນກໍລ້ວນແຕ່ຫາຜົນກໍາໄລ, ການຈ້າງຄົນກໍຍ່ອມຕ້ອງການຄົນທີ່ຈ້າງແລ້ວກຸ້ມທີ່ສຸດ, ເພາະການທີ່ບໍລິສັດນໍາ AI ເຂົ້າມາໃຊ້ກັບທຸລະກິດກໍຍ້ອນວ່າຢາກຫຼຸດກໍາລັງຄົນລົງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງຈາກການຈ້າງຄົນ.

5. ຝຶກໃຊ້ຄວາມຄິດໃຫ້ຫຼາຍໆ: ຢ່າງທີ່ບອກໄວ້ແລ້ວວ່າ ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ມະນຸດດີກວ່າ AI ແມ່ນວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະອຽດທາງປະສາດ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ ວຽກທີ່ໃຊ້ຄວາມສ້າງສັນ ແລະ ວຽກທີ່ໃຊ້ຄວາມສະຫຼາດທາງສັງຄົມ ເຖິງມັນຈະສະຫຼາດ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ມີອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກ ມັນເຮັດວຽກຕາມຄໍາສັ່ງທີ່ເຮົາປ້ອນເຂົ້າໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ອັນໃດກໍຕາມທີ່ໃຊ້ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງມະນຸດ ແລະ ມີແຕ່ມະນຸດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຄົນກຸ່ມນີ້ແມ່ນຈະສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ອີກດົນພໍສົມຄວນ ເພາະ AI ຍັງບໍ່ສາມາດວິເຄາະລະອຽດເລິກເຊິ່ງໄດ້ຊໍ່າກັບມະນຸດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ແນ່ນອນ.