ຕົ້ນກະຖິນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຢູ່ຖະນົນລ້ານຊ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

993

ພາກພູມໃຈ “ຜັກກະຖິນ (Leucaena leucocephala de Wit) ເປັນພືດຜັກສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານທີ່ມີຄຸນຄ່າມະຫາສານ ແລະ ອົງການກີເນສບຸກໄດ້ຂື້ນທະບຽນຕົ້ນກະຖິນຢູ່ຫ້ອງການສຳນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປລາວ ເປັນ “ຕົ້ນກະຖິນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ” ຖະນົນລ້ານຊ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.”

(1) ຍອດ ແລະ ໝາກອ່ອນກະຖິນ ກິນເປັນຜັກສົດ, ຊ່ວຍລົດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ, ບຳລຸງຕັບ, ຢາຂັບຖ່າຍພະຍາດ, ລົດລະດັບຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຂັບປະຈຳເດືອນໃຫ້ປົກກະຕິ, ຂັບລົມ, ສະໝານແຜ ແລະ ອື່ນໆ;
(2) ຈາກຜົນການວິໃຈທາງດ້ານເຄມີ, ຍອດອ່ອນຜັກກະຖິນ 100 g ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ:
1. ໃຫ້ພະລັງງານຕໍ່ຮ່າງກາຍ 80,7 Kcal,
2. ສານເສັ້ນໄຍ 8,3 g,


3. ທາດແຄນຊຽມ (Ca) 137 mg,
4. ທາດຟົດສະຟໍຣັດ (P) 11 mg,
5. ທາດເຫຼັກ (Fe) 9,2 mg,
6. ວີຕາມິນບີໜື່ງ (B1) 0,33 mg,
7. ວີຕາມິນບີສອງ (B2) 0,09 mg,

8. ວີຕາມິນຊີ (C) 8 mg,
9. ວີຕາມິນເອ (A) 7,88 mg,
10. ທາດໄນອາຊີນ 1,7 mg.