ແຊ​ຣ໌​ໄວ​້ເລີຍ! ຫຼັກການອະນາໄມ-ຂ້າເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ-ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ ໃນຄົວເຮືອນທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ

2617

ຫຼັກການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ຢູ່ ເຮືອນທີ່ດູແລຜູ້ປ່ວຍທີ່ຖືກສົງໄສວ່າຕິດເຊື້ອ ຫຼື ແຍກປ່ຽວຊົ່ວຄາວ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອດັ່ງນີ້:

1) ຜູ້ເຮັດອະນາໄມຄວນລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ ຫຼື ເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫຼົ້າ.
2) ຜູ້ເຮັດອະນາໄມຄວນສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນໃນລະຫວ່າງການເຮັດອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຄື: ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແວ່ນຕາທີ່ປົກກວມບໍລິເວນຕາ ໃສ່ໝວກໃຫ້ປົກຄຸມຜົມ, ຖົງມືຊະນິດຍາວ ແລະ ໜາ ຊຸດກັນເປື້ອນແບບແຂນຍາວເຮັດດ້ວຍຢາງ, ເກີບໂບກຢາງ.
3) ເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ເພື່ອລະບາຍອາກາດກ່ອນເລີ່ມອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ.
4) ປະສົມຢາຂ້າເຊື້ອ ອີງຕາມຂໍ້ແນະນຳດ້ານລຸ່ມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກສຸຂະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ.

2. ຂັ້ນຕອນທີ 2 ການອະນາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ:1) ໃຫ້ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອທຸກບ່ອນທີ່ຜູ້ປ່ວຍຖືກສົງໄສວ່າຕິດເຊື້ອ ຫຼື ແຍກປ່ຽວຊົ່ວຄາວສໍາຜັດ ໂດຍການໃຊ້ແພຈຸບນໍ້າຢາທີ່ກຽມໄວ້ ຫຼື ສີດນໍ້າຢາໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຈະອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ແລ້ວໃຊ້ຜ້າເຊັດຖູຄວນເລີ່ມຈາກບ່ອນທີ່ເປື້ອນໜ້ອຍສຸດໄປຫາບ່ອນທີ່ເປື້ອນຫຼາຍເຊັ່ນ: ຊ່ອງລະບາຍອາກາດ, ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ, ລູກບິດປະຕູ, ຮາວຂັ້ນໄດ, ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ, ຫ້ອງກິນເຂົ້າ, ຫ້ອງນອນ, ໂຕະ-ຕັ່ງນັ່ງ, ຜ້າກັ້ງ, ຫ້ອງນ້ຳ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ອື່ນໆ.
2) ປົດຜ້າກັ້ງ ຫຼື ແຜ່ນແພທັງໝົດທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ ລົງມາຊັກດ້ວຍລະບົບນໍ້າຮ້ອນ (ສາມາດຊັກໃສ່ແຟັບ ຫຼື ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍນໍ້າຮ້ອນທີ່ອຸນຫະພູມ 70ºC -100ºC ເປັນເວລາ 30 ນາທີ) ຫຼື ແຊ່ 30 ນາທີ ດ້ວຍນໍ້າຢາ Sodium Hypochlorite (Chlorine 0,5%) ແລ້ວຊັກດ້ວຍແຟັບ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ.

3) ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ເຄື່ອງນອນຮ່ວມກັບບຸກຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີສົງໄສ COVID-19 ຈົນກວ່າບຸກຄົນນັ້ນຈະຖືກກວດສອບວ່າບໍ່ມີການຕິດເຊື້ອແລ້ວ.
4) ໃຫ້ຊັກເຄື່ອງນອນທັງໝົດດ້ວຍແຟັບ ແລະ ແຊ່ 30 ນາທີ ດ້ວຍນໍ້າຢາ Sodium Hypochlorite (Chlorine 0,5%)
– ສຳລັບຜ້າເຊື່ອ ແລະ ໝອນແມ່ນຕ້ອງເຮັດອະນາໄມ-ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍການສີດພົ່ນ Sodium Hypochlorite (Chlorine 0,5%) ແລະ ຕາກແດດ.
5) ໃຫ້ແຊ່ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຖືກສົງໄສ ຫຼື ຜູ້ຖືກກັກຕົວຊົ່ວຄາວ (ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຜ້າເຊັດໂຕ…) ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ດ້ວຍນໍ້າຢາ Sodium Hypochlorite (Chlorine 0,5%)30 ນາທີ ແລ້ວຊັກດ້ວຍແຟັບ ຫຼື ນໍ້າຢາລ້າງທໍາຄວາມສະອາດຕາມປົກກະຕິ ແລ້ວຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ.

6) ເຊັດທຸກພື້ນທີ່ຂອງຝາທີ່ສາມາດເຊັດໄດ້ຈາກເທິງລົງລຸ່ມ ດ້ວຍການສີດນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ຫຼື ໃຊ້ແພຈຸບນໍ້າຢາເຊັດ
7) ຖູພື້ນດ້ວຍນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ເລີ່ມຈາກດ້ານໃນສຸດຂອງຫ້ອງອອກມາດ້ານນອກ
8) ໃຫ້ຈໍາກັດບໍລິເວນ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ຜຸ້ຖືກສົງໄສສໍາຜັດ ແລະ ໃຊ້ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອເຊັດຖູບໍລິເວນພື້ນຜິວທີ່ມີການສໍາຜັດເລື້ອຍໆເຊັ່ນ: ກອນປະຕູ, ຄັນຈັບປະຕູ, ຮາວຂັ້ນໄດ, ລີໂມດແອ/ໂທລະພາບ, ຂອບຕຽງ ແລະ ອື່ນໆ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້
9) ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ແຍກຫ້ອງນໍ້າຂອງຜູ້ຖືກສົງໄສຕ່າງຫາກ ແຕ່ຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຫ້ອງນໍ້າຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ມຶ້ໃນບໍລິເວນຕໍ່ໄປນີ້: ໂຖສ້ວມ, ຝາ, ພື້ນ, ອ່າງລ້າງມື, ກ໋ອກລ້າງມື, ລູກບິດ ຫຼື ໄລກອນປະຕູ ດ້ວຍນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ (ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ຕິດມາກັບຜະລິດຕະພັນ) ຫຼື ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ແນະນໍາຂ້າງເທິງ
10) ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຜູ້ຖືກສົງໄສອອກຕ່າງຫາກ ໂດຍຖິ້ມລົງໃນຖົງຢາງ 2 ຊັ້ນ ມັດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດີ ຕິດສະຫຼາກໃສ່ຖົງວ່າເປັນຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍທາງຊີວະພາບ ແລະ ມອບໃຫ້ເທສະບານກໍາຈັດຕໍ່ໄປ.
ເຮັດອະນາໄມຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງ

1) ໃຫ້ຜູ້ອະນາໄມຖອດເກີບໂບກ ເສື້ອກັນເປື້ອນ ແລະ ຖົງມື ແລ້ວຖິ້ມລົງໃນຖົງຢາງ 2 ຊັ້ນ ມັດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດີ ແລ້ວຖິ້ມໃສ່ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ (ຖ້າແມ່ນເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວແລ້ວຖິ້ມ ຖ້າບໍ່ແມ່ນໃຫ້ແຊ່ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວໃນຢາຂ້າເຊື້ອ Sodium Hypochlorite 0,5% ຫຼື chlorine 0,5 % ເປັນເວລາ 30 ນາທີ ຈາກນັ້ນ ໄລນໍ້າສະອາດແລ້ວຊັກດ້ວຍແຟັບ ແລະ ຕາກແດດຕາມປົກກະຕິ).
2) ລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ ຈາກນັ້ນເລີ່ມຖອດໝວກ (ຖ້າມີສາມາດຊັກຕາມຄໍາແນະນໍາຂໍ້ 1) ແລະ ຖອດຜ້າອັດປາກ ແລ້ວຖິ້ມລົງໃນຖົງຢາງ 2 ຊັ້ນ ມັດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດີ ແລ້ວຖິ້ມໃສ່ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ.
3) ລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ອາບນໍ້າອະນາໄມຮ່າງກາຍປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໜີ
4) ຜູ້ເຮັດອະນາໄມຄວນສັງເກດຕົນເອງ ຫາກມີອາການເຈັບປ່ວຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ໄອ, ຈາມ, ມີນໍ້າມູກ, ມີໄຂ້ ຫຼື ອາການຫາຍໃຈຍາກ) ໃຫ້ຕິດຕໍ່ 166 ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາ

ເອກະສານສະບັບນີ້ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 260720, 020 22416161