ຜົນວິໃຈຊີ້ ກິນໝາກເຜັດມີໂອກາດເກີດພາວະຫົວໃຈວາຍຕໍ່າກວ່າຄົນບໍ່ກິນໝາກເຜັດເລີຍ

867

ນັກວິທະຍາສາດລະບຸວ່າ: ຄົນທີ່ບໍລິໂພກພືດຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສານແຄບໄຊຊິນ (ຫຼັກໆກໍ່ຄືໝາກເຜັດ) ຫຼາຍກ່ວາ 4ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເຮັດໃຫ້ໂອກາດເກີດພາວະຫົວໃຈວາຍອັນກໍ່ໃຫ້ເກີດເສຍຊີວິດ ຫຼຸດລົງເຖິງ 40% ເມື່ອທຽບກັບຜູິ້ທີ່ບໍ່ບໍລິໂພກໝາກເຜັດເລີຍ.

ໂດຍຜົນການວິໄຈນີ້ໄດ້ມາຈາກການທົດລອງກັບບຸກຄົນທົ່ວໄປຈໍານວນ 22.811ຄົນໃນປະເທດອີຕາລີ ແລະ ທົດລອງມາດົນນານເຖິງ 8ປີ ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດບາງທ່ານຍັງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈກັບຜົນການທົົດລອງນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່ຮາໃນການທົດລອງນັ້ນ ຄົນປຸງອາຫານບໍ່ໄດ້ໃສ່ພຽງໝາກເຜັດໃນຈານອາຫານ ແຕ່ຍັງໃສ່ສະໝຸນໄພ ແລະ ເຄື່ອງເທດອື່ນໆລົງໄປນໍາ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ອາຫານທີ່ມີໝາກເຜັດເປັຮນສ່ວນປະກອບຍັງເປັນອາຫານທີ່ບໍລິໂພກຮ່ວມກັບຜັກສົດຊະນິດຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນ ໝາກເຜັດອາດຈະເປັນພຽງ ວັດຖຸດິຍບທີ່ເພີ່ມລົດຊາດໃຫ້ກັບອາຫານຈານຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນກໍ່ເປັນໄດ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ນັ້ກວິທະຍາສາດເນັ້ນຢໍ້າໄວ້ວ່າ ພືດສາຍພັນທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສານແຄບໄຊຊິນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝາກເຜັດ ກໍ່ຍັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍດ້ານຄືເກົ່າ ດັ່ງທີ່ຜົນວິໄຈມີອອກມາທົ່ວໂລກບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນປະເທດຈີນ ຫຼື ສະຫະລັດອາເມລິກາກໍ່ຕາມ.

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ: www.independent.co.uk

ຮຽບຮຽງຈາກ: ຮັກບ້ານເກີດ