ເປີດສູດ ປູກກ້ວຍໃຫ້ໜໍ່ດົກ ເຄືອໃຫຍ່ງາມ ແຖມໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວ ເຮັດຕາມເລີຍ!

693

ສະບາຍດີແຟນເພຈທັນຂ່າວທີ່ໜ້າຮັກທຸກທ່ານ ມື້ນີ້ແແອັດມີສູດປູກກ້ວຍດີໆ ແຕ່ເຮັດໄດ້ແບບງ່າຍໆມາແນະນໍາ ພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ວິທີການປູກກ້ວຍແບບປີ້ນກັບເທົ່ານັ້ນ ກໍ່ຈະໄດ້ໜໍ່ກ້ວຍທີ່ດົກໜາຂຶ້ນ, ເຄືອກ້ວຍໃຫຍ່ງາມ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວນໍາອີກ ເຊິ່ງວິທີດັ່ງກ່າວມີຂັ້ນຕອນລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ປູກກ້ວຍແບບປີ້ນກັບ ດ້ວຍການຕັດໃບ ແລະ ລໍາຕົ້ນອອກໃຫ້ຍັງເຫຼືອປະມານ 25 ຫາ 40 ຊັງຕີແມັດ

ຂຸດຂຸມໃຫ້ເລິກ 50ຊັງຕີແມັດ ວາງໜໍ່ພັນທີ່ກຽມໄວ້ໃຫ້ສ່ວນຮາກກ້ວຍປິ່ນຂຶ້ນຟ້າ ແລະ ເຂ່ຍດິນຖົມໄວ້

ສ່ວນການດູແລຮັກສາກໍ່ຄືກັບການດູແລກ້ວຍທີ່ປູກປົກກະຕິ, ແຕ່ການປູກດ້ວຍວິທີນີ້ໃຊ້ເວລາພຽງ 1ເດືອນ ກໍ່ຈະເລີ່ມມີການແຕກໜໍ່ກ້ວຍໃໝ່ປະມານ 2 ຫາ 4 ໜໍ່ຕໍ່ 1 ຂຸມ

ຫຼັງຈາກນັ້ນປູກຮອດ 3 ເດືອນ ຕົ້ນກ້ວຍຈະມີຄວາມສູງປະມານ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ ແລະ ມັນຈະສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ເມື່ອມີອາຍຸຄົບ 1 ປີເຄິ່ງ

ການປູກກ້ວຍແບບປີ້ນກັບ ຈະມີຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຫາ 4 ຕົ້ນ ແລະ ໃນຊ່ວງທໍາອິດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ປຸ໋ຍ ເພາະຕົ້ນອ່ອນຈະກິນອາຫານຈາກຕົ້ນເກົ່າກ່ອນ ແລະ ຕົ້ນຈະເຕ້ຍກ່ວາເກົ່າ ແຕ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ 3 ຫາ 4 ເທົ່າ