ຄົນທີ່ເກີດໃນລາສີຂານ, ມະເສັງ, ວອກ ແລະ ກຸນ ໃຫ້ກວດສຸຂະພາບ, ທຳບຸນ ເພື່ອລະຄວາມຝືດເຄື່ອງ

816

ທຳຄວາມດີ, ມີສັກສີ, ມີມົງຄົນ, ອົດທົນເອົາສັກວັນຂ້າງໜ້າຟ້າສະຫວັນຈະມອງເຫັນ ຈະເປັນເວນກຳ ຫຼື ຜົນບຸນໃຜຈະຮູ້ ຕ້ອງຢັ່ງຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ຝັງເລີກໃນຫົວໃຈ.

ປີຜ່ານມາໄດ້ທໍາດີແລ້ວກໍ່ຂໍໃຫ້ມຸ່ງໝັ້ນສືບຕໍ່, ຖ້າຫາກທໍາສິ່ງບໍ່ດີ ແລ້ວກໍ່ຂໍໃຫ້ຢຸດຕິເສຍແຕ່ຫົວທີ່ ເພາະວ່າປີນີ້ ເປັນປີທີ່ມີຄວາມປະທະ ຫຼື ພາສາຈີນແມ່ນປີຊົງ, ຫັນເຫ ແລະ ປ່ຽນແປງໃຫຍ່ ແລະ ມີຜົນກະທົບເຖິງໂຊກຊະຕາຊີວິດຂອງມະນຸດໂລກ, ບາງຄົນທີ່ຜ່ານມາເຄີຍປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ລຳບາກສຸດແສນທົນ ເພິ່ນບອກວ່າໃຫ້ເພິ່ມຄວາມອົດທົນເອົາໄວ້ຜົນແຫ່ງກໍາຈະຫວນກັບມາໃຫ້ຄວາມສຸກສົມຫວັງອີກຄັ້ງ ຕາມຕຳລາໂຫຣະສາດພາບອກໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງ ປີ ຄ.ສ. 2019 ເປັນປີກຸນ (ໝູ), ສ່ວນໃຫຍ່ໝູຈະນັ່ງນອນກິນສະບາຍແຕ່ເປັນຫຍັງສັນຊາດຕະຍານຂອງໝູຈະມັກດຸດ, ຕະລຸຍຂຸ້ຍຂ້ວນຊອກຫາຫານບໍ່ຢຸດເຊົ່າ ນີ້ແລ້ວແຕ່ບັ້ນທ້າຍກໍ່ຍັງໄດ້ສະເຫວີຍສຸກມີອາຫານມາເກີຍໃຫ້ກິນອື່ນທ້ອງມີຄົນມາລ້ຽງເກືອທຸກວັນ. ເພິ່ນຈຶ່ງມັກເວົ້າປຽບທຽບວ່າ ‘’ໝູເຮັດນາໝາກິນເຂົ້າ!’’ ເພາະໝາມັກນອນເຝົ້າເຮືອນ, ແຕ່ຊີວິດຂອງໝູ ບັ້ນທ້າຍຊະຕານັ້ນບໍ່ຢັບຢັ້ງບໍ່ຄ່ອຍຄົງເປັນກົດເກນຂອງຟ້າລິຂິດ. ປີກຸນເປັນຊື່ເອີ້ນຈາກຕຳລາພະຍາກອນຖືເປັນປີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຈາກການວິບັດໃນໄລຍະຕົ້ນ ແລະ ໄປກໍ່ໃນໄລຍະທ້າຍຂອງປີ, ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງມີສະຕິໃຫ້ດີຕັ້ງແຕ່ຫົວປີ ຈະມີອັນມາຊ່ວຍໜູນໃຫ້ເກີດເປັນດີມີສຸກໄດ້ໃນບັ້ນປາຍປີ.

ຮູບປະກອບ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບສະພາບບ້ານເມືອງແລ້ວ ໃນທ້າຍປີທີ່ແລ້ວມີຜົນກະທົບຮຸນແຮງທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຕົກມາໃນປີກຸນນີ້ ສະພາບຫຍຸ້ງຍາກນີ້ກໍ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ໄປເຖິງເດືອນກຸມພາເພາະ ເປັນວັນທີ່ດາວຣາຫູຍ້າຍ ແລະ ກາງປີຈະມີ ຄວາມສະຫງົບມີຄວາມພາສຸກ ແລະ ບັ້ນທ້າຍປີ ກໍ່ຄວນມີສະຕິ.

ຮູບປະກອບ

ສຳລັບຄົນທີ່ເກີດໃນລາສີ ຂານ (ເສືອ), ມະເສັງ (ງູນ້ອຍ), ວອກ (ລິງ) ແລະ ກຸນ (ໝູ)ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບຊີວິດການເຄື່ອນໄຫວ ທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວພັນກັບຕົນເອງ, ເປັນປີທີ່ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ພວກເຂົາເຖິງຂັ້ນວ່າ ເປັນເຄາະບໍ່ວ່າດ້ານຄວາມຮັກ ການເງິນທຸລະກິດ, ການງານ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການເດີນທາງ, ຂໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໄປກວດສຸຂະພາບ ແລະ ໄປທໍາບຸນເຮັດທານດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນເພິ່ນຍັງເນັ້ນອີກວ່າ ສ່ວນລາສີອື່ນໆ ທີ່ເຄີຍປະສົບຄວາມຝືດເຄື່ອງຜ່ານມາກໍ່ກັບກາຍມາໄດ້ດີ ເມື່ອຫຼັງເດືອນກຸມພາໄປ.

ຮູບປະກອບ

ປີໃໝ່ ຟ້າໃໝ່ມາເຖິງແລ້ວ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດແດ່ທຸກໆທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງປະສົບແຕ່ຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຈົ່ງພ້ອມພຽງກັນ ກ້າວສູ່ຫຼັກໄຊແຫ່ງຄວາມສຳເລັດດ້ວຍເທີ້ນ ແລະ ມ້ວນທ້າຍນີ້ ຂໍຝາກຄຳຄິດເພື່ອພິສິດຜິດຮ້າຍທີ່ມາພານໃຫ້ປີຊົງກາຍເປັນປີມົງຄົນແດ່ທຸກຄົນ: ຄົນເຮົາ ເມື່ອຈະຄິດກໍ່ຈົ່ງຄິດໃຫ້ດີ , ເມື່ອຈະເວົ້າກໍ່ເວົ້າແຕ່ແນວດີ, ເມື່ອຈະເຮັດກໍ່ເຮັດແຕ່ສິ່ທີ່ດີ, ເມື່ອຈະພົບກໍ່ຂໍໃຫ້ພົບແຕ່ແນວດີ, ເມື່ອມອງກໍ່ມອງໃນແງ່ມຸມດີ, ເມື່ອຟັງກໍ່ຟັງແຕ່ແນວດີ, ເມື່ອກິນກໍ່ກິນແຕ່ແນວມີຄຸນນະພາບ, ເມື່ອຢູ່ກໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມດີ, ເມື່ອໄປກໍ່ໄປສູ່ທາງທີ່ສະຫງົບ, ເມື່ອອ່ານກໍ່ຂໍໃຫ້ອ່ານແຕ່ແນວດີ, ເມື່ອແບ່ງປັນກໍ່ຂໍໃຫ້ປັນສິ່ງດີໆ, ເມື່ອພົບແສງສະຫວ່າງກໍ່ຈົ່ງແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເຫັນແກ່ຄົນທີ່ມືດມົນ,. ຄົນເຮົາເຮັດດີ ເວົ້າດີເປັນສີແກ່ຕົວ, ເປັນພະລັງແກ່ເຮົາເພື່ອໃຫ້ພົມລິຂິດເຫັນຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ ນຳເຮົາຫຼຸດພົ້ນຈາກວິບາກກໍາ.

ຂໍ້ມູນ: ຈາກໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ

ໂດຍ: ກົງເດືອນ ເນດຕະວົງ.