ປູກໝາກເຂືອຫໍາມ້າຄັ້ງດຽວ ກິນໄດ້ໝົດປີ

405

ໝາກເຂືອຫໍາມ້າເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເໝາະແກ່ການປູກໃນໜ້າຝົນແບບນີ້ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນພືດຢືນຕົ້ນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງ, ສາມາດປູກໄດ້ທຸກລະດູ, ປູກພຽງຄັ້ງດຽວສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ຕະຫຼອດປີ, ດັ່ງ ແມ່ອື້ມ ປະຊາຊົນບ້ານຫາດກັນຊາ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູ້ຍຶດຖືການປູກຝັງເປັນອາຊີບຫາລາຍໄດ້ເຂົ້າຄອບຄົວ ດ້ວຍການປູກພືດຜັກຫຼາຍຊະນິດ ລວມທັງໝາກເຂືອຫໍາມ້າ, ເຊິ່ງສະເພາະໝາກເຂືອຫໍາມ້າທີ່ປູກໃນເນື້ອທີ່ 1ໄລ່ກວ່າ ສ້າງລາຍໄດ້ ເກືອບ 6ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຮູ້ກະສິກໍາມື້ນີ້ຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບເຕັກນິກການປູກໝາກເຂືອຫໍາມ້່າໃນແບບຂອງແມ່ອື້ມ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ລອງນໍາໄປໃຊ້ນໍາກັນ.

ແມ່ອື້ມ ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິທີການປູກໝາກເຂືອຫໍາມ້າ ວ່າ: ການກຽມດິນເຮັດໜານສາມາດກໍານົດຂະໜາດໄດ້ຕາມໃຈມັກ ລວມໄປເຖິງການຮອງພື້ນດ້ວຍຝຸ່ນ ກໍ່ແລ້ວແຕ່ຄົນເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ, ສໍາລັບຕົນເອງແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຝຸ່ນຮອງພື້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ພູນດິນຂຶ້ນເຮັດເປັນໜານສູງປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດ ພ້ອມນໍາຜ້າຢາງມາປົກໜານເພື່ອຄຸມຫຍ້າບໍ່ໃຫ້ເກີດຫຼາຍ ແລະ ເຈາະເປັນຮູເພື່ອເອົາເບ້ຍໝາກເຂືອລົງປູກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນປະມານ 60 ຊັງຕີແມັດ.

ການປູກ: ຫຼັງຈາກກຽມດິນແລ້ວໃຫ້ນໍາເບ້ຍໝາກເຂືອທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວປະມານ 20-25ຊັງຕີແມັດລົງປູກພ້ອມຫົດນໍ້າເຊົ້າແລງ.

ການດູແລຮັກສາ ແລະ ໃສ່ປຸ໋ຍ: ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວ 2ອາທິດ ແມ່ນສາມາດໃສ່ປຸ໋ຍໄດ້ເລີຍ ໂດຍໃຊ້ສູດ 15:0:0 ຫຼື 16:0:0 ກໍ່ໄດ້ ພ້ອມຫົດນໍ້າເຊົ້າ-ແລງເຊັ່ນເຄີຍ ແລະ ຕ້ອງໝັ່ນຕິດຕາມເບິ່ງສັດຕູພືດເປັນຕົ້ນແມ່ນບົ້ງ ຫາກພົບເຫັນໃຫ້ຮີບຟ້າວທໍາລາຍຖິ້ມໂດຍການນໍາໃຊ້ສານເຄມີແຕ່ກໍ່ຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນທຸກຢ່າງ.

ໄລຍະເວລາເກັບກ່ຽວ: ໃຊ້ເວລາປະມານ 2ເດືອນຈະສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຂດທີ່ເປັນດິນງາມ ໃຊ້ເວລາພຽງ 1ເດືອນກໍ່ມີໝາກໃຫ້ເກັບແລ້ວ ໂດຍເກັບຄັ້ງທໍາອິດຈະບໍ່ໄດ້ຫຼາຍປານໃດແຕ່ຄັ້ງຕໍ່ໆໄປຈະໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາ 5ວັນເກັບໄດ້ງວດໜຶ່ງ ສະເລ່ຍໃນ 1ເດືອນສາມາດເກັບໄດ້ 6-7ງວດ, ໃນການປູກຄັ້ງໜຶ່ງ ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ດົນສຸດເຖິງ 1ປີ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ