ເທັກນິກການສ້າງທີມເວີກ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນອົງກອນ

354

ຂະບວນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງອາໄສຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄົນເຮັດວຽກ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການຍອມຮັບໃນວິທີການ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້, ການສ້າງທີມວຽກທີ່ເຂັມແຂງຈິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ຖ້າຫາກຂາດສິ່ງນີ້ການເຮັດວຽກໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກ ຫຼື ຫາກເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍ່ຊ້າເກີນໄປ ເຊິ່ງປັດໄຈຫຼັກທີ່ຈະຊ່ວຍຜັກດັນໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຕ້ອງເກີດຈາກການມີທີມເວີກທີ່ເຂັມແຂງ ໂດຍສ້າງທີມເວີກທີ່ເຂັມແຂງນັ້ນ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍປັດໄຈຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້:

+ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ອນເລີ່ມງານ

ການນໍາພາອົງກອນໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດນັ້ນ ຜູ້ນໍາອົງກອນຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການດໍາເນີນການ ແລ້ວຈິ່ງນໍາຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານັ້ນໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບຄົນເຮັດວຽກໄດ້ຮັບຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈກົງກັນ ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າໃຈພຽງຄວາມໝາຍ ແຕ່ສະມາຊິກທຸູກຄົນ ໃນທີມຕ້ອງເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງການເຮັດວຽກກ່ອນ ແລ້ວຈິ່ງຄ່ອຍຕັດສິນໃຈເຮັດວຽກນັ້ນໄປພ້ອມໆກັນ ຫຼື ອາດກ່າວໄດ້ວ່າ ວິທີນີ້ ເປນັການປຸກໃຈຄົນເຮັດວຽກ ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເລີ່ມເຮັດວຽກແທ້ໆ ເມື່ອຄົນເຮັດວຽກເຂົ້າໃຈຢ່າງຖ່ອງແທ້ແລ້ວ ການເຮັດວຽກເປັນທີມກໍ່ຈະແຂງແກ່ນຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.

+ ບົດບາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ

ທີມຈະເຂັມແຂງ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຄົນເຮັດວຽກທຸກຄົນຄິດເໝືອນກັບ ຫຼື ຢ່າງນ້ອຍຄິດໃຫ້ຄ້າຍກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ທີມທີ່ຈະແຂງແກ່ນຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ກົງຈຸດປະສົງຂຶ້ນ ໂດຍທີມຕ້ອງກໍານົດເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຈັບຕ້ອງໄດ້ ອີກທັງສາມາດປະຕິບັດຕົວຈິງ ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງທີ່ຖືກກ່າວອ້າງຂຶ້ນມາເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ງານແຕ່ລະຊິ້ນມີວິທີການເຮັດແນວໃດ ເມື່ອເຂົ້າໃຈກົງກັນແລ້ວ ງານທີ່ທີມຊ່ວຍກັນເຮັດກໍ່ຈະສໍາເລັດຜົນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ການຕ້ອງຜະເຊີນກັບອຸປະສັກກໍ່ຈະໜ້ອຍລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການທີ່ຈະມີທີມເຮັດວຽກທີ່ແຂງແກ່ນໄດ້ນັ້ນ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ບົດບາດຂອງສະມາຊິກຕ້ອງຊັດເຈນ ບໍ່ເກີດຄວາມສັບສົນ ເມື່ອຕ້ອງປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

+ ກ້າເປີດໃຈໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

ທີມເຮັດວຽກທີ່ເຂັມແຂງເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເຮັດວຽກ ດ້ວຍຮ່ວມກັນດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ເປັນກັນເອງ, ອົບອຸ່ນ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ທຸກຄົນຊ່ວຍກັນສ້າງສັນຜົນງານຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ບໍ່ມີສັນຍານຂອງຄວາມຂັດແຍງ ເຮັດໃຫ້ເຫັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ, ການຮູ້ສຶກເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນຂອງຄົນໃນທີມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການສ້າງທີມເວີກ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນອົງກອນນັ້ນລາບລື່ນ ແລະ ກ້າວໜ້າໄປໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊິ່ງການສ້າງທີມທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັນ, ສະມາຊິກຕ້ອງມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັນ, ສື່ສານກັນຢ່າງເປີດເຜີຍຈິງໃຈ, ບໍ່ມີຄວາມລັບຕໍ່ກັນ, ກ້າສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ທີມຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າ ຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດ ຄົນເຮັດວຽກບາງຄົນມັກຈະຄິດວ່າ ສຽງຂອງພວກເຮົາເປັນພຽງສຽງນ້ອຍໆ ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ທີມ ໃນການສ້າງທີມເວີກທີ່ເຂັມແຂງນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສຽງນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່ ກໍ່ຄວນເວົ້າອອກໄປ ເພາະຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຮົາອາດຈະຊ່ວຍຈຸດປະກາຍຄວາມຄິດໃຫ້ກັບທີມຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງບໍ່ຮູ້ຕົວ, ສ່ວນຂໍ້ເສຍຂອງການບໍ່ເປີດໃຈນໍາຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງອົງກອນໄດ້.

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

+ ການພັດທະນາສັກກະຍະພາບຂອງທີມ

ຕ້ອງຍອມີຮັບວ່າ ການເຮັດວຽກເປັນທີມນັ້ນ ສ່ວນໜຶ່ງອາດຈະມີອຸປະສັກຢູ່ທີ່ສັກກະຍະພາບຂອງສະມາຊິກ ໃນທີມປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນຂອງແຕ່ລະຄົນ ເຮັດໃຫ້ທີມກ້າວເດີນໄປໄດ້ຊ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫົວໜ້າທີມຈິ່ງຕ້ອງສໍາຫຼວດ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະມາຊິກໃນທີມ, ມີຄົນເຮັດວຽກຄົນໃດແດ່ທີ່ຍັງເຮັດວຽກໄດ້ຊ້າ ດ້ວຍເຫດໃດລາວຈິ່ງເຮັດວຽກໄດ້ຊ້າ, ເປັນເພາະຕິດຂັດກັບບັນຫາໃດ ຫຼື ບໍ ຖ້າຫາກມີໃຫ້ຊ່ວຍເຮັດການແກ້ໄຂ ເມື່ອສະມາຊິກທຸກຄົນໃນທີມມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນລະດັບທີ່ໃກ້ຄຽງກັນແລ້ວ ການເຮັດວຽກກໍ່ຈະໄວຂຶ້ນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດສັກກະຍະພາບໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ ພວກເຮົາຄວນສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດຽກ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິດ້ານບວກໃຫ້ກັບທີມ ນໍາມາເຊິ່ງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ.

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม