ປະສົບການຈິງ ລ້ຽງເປັດໄຂ່ສ້າງລາຍຮັບ 7 ແສນກີບຕໍ່ວັນ

785

ການລ້ຽງເປັດໄຂ່(ເປັດກາບ), ກໍ່ຄ້າຍຄືກັບການລ້ຽງເປັດທົ່ວໄປ ແຕກຕ່າງພຽງເຮົາລ້ຽງເອົາໄຂ່ໂດຍສະເພາະ, ເຊິ່ງ ຄອບຄົວອ້າຍ ບຸນປະສົງ ຜູ້ປະກອບອາຊີບເປັນພະນັກງານຄູ ແຕ່ຍຶດຖືການລ້ຽງເປັດໄຂ່ເປັນອາຊີບເສີມໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍມີຄົນໃນຄອບຄົວກໍ່ຄືພໍ່ເຖົ້າ ແລະ ແມ່ເຖົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລ, ເຊິ່ງສ້າງເງິນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໃນມື້ໜຶ່ງປະມານ 7ແສນກ່ວາກີບ.

ທັງນີ້ ໄຂ່ເປັດ ຖືໄດ້ວ່າເປັນອາຫານທີ່ມີໂປຮຕີນສູງ ສາມາດນໍາມາປະກອບອາຫານ ຫຼື ເຮັດເປັນເຂົ້າໜົມໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ວ່າຈາກການບອກເລົ່າຂອງຜູ້ລ້ຽງ ແມ່ນໄຂ່ເປັດທີ່ຂາຍຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດຍັງມີໜ້ອຍ ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເຮັດໃຫ້ມີການນໍາເຂົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ທີມຂ່າວຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ໂອກາດດີລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນການລ້ຽງເປັດຂອງ ອ້າຍບຸນປະສົງ ເພື່ອມາເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ ນໍາໄປເປັນບົດຮຽນໃນການລົງມືເຮັດອາຊີບດັ່ງກ່າວ.

ອ້າຍບຸນປະສົງ ຜູ້ລ້ຽງເປັດໄຂ່ຢູ່ບ້ານເກິນເໜືອ ເມືອງ ທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ເລີ່ມລ້ຽງເປັດໄຂ່ມາໄດ້ 2ປີ, ໂດຍການເຮັດອາຊີບນີ້ກໍ່ຍ້ອນຄວາມມັກຮັກໃນການເຮັດປູກຝັງລ້ຽງສັດ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນໃນຄອບຄົວກໍ່ຄື ພໍ່ເຖົ້າ ແລະ ແມ່ເຖົ້າ ທີ່ຕ້ອງການມີກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງເຮັດ ບໍ່ຢາກຢູ່ລ້າຕາມພາສາຄົນເຖົ້າແກ່ ຈຶ່ງໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການລ້ຽງເປັດ ໂດຍຊື້ເປັດນ້ອຍມາລ້ຽງ 1ພັນກ່ວາໂຕ ລ້ຽງໃນເນື້ອທີ່ດິນເກືອບ 2ໄລ່, ມີນໍ້າໜອງໃຫ້ເປັດຫຼິ້ນ, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາລ້ຽງປະມານ 2-3ເດືອນ ເປັດກໍ່ຈະເລີ່ມໄຂ່ຊຸດທໍາອິດ, ເຊິ່ງຈະເປັນໄຂ່ໜ່ວຍນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຫຼາຍ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນດົນໄປ ໄຂ່ກໍ່ຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ ຈົນກ່ວາມັນຈະໄຂ່ສຸດ ກໍ່ໃຊ້ເວລາປະມານ 2ປີກ່ວາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະຂາຍເປັດອອກໃນລາຄາໂຕລະ 15ພັນກີບ. ໃນການລ້ຽງເປັດໄຂ່ 1ພັນກ່ວາໂຕ ສາມາດເກັບໄຂ່ໄດ້ທຸກມື້ແຕ່ກໍ່ຈະມີມື້ໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເລ່ຍມື້ລະ 1ພັນກ່ວາໜ່ວຍ ຫຼື 30ກ່ວາແຕະ, ຂາຍໃນລາຄາ 25-30ພັນກີບຕໍ່ແຕະ ແລ້ວແຕ່ຂະໜາດຂອງໄຂ່ ໂດຍສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ວັນປະມານ 7ແສນກ່ວາກີບ ສະເພາະກໍາໄລປະມານ 2-3ແສນກີບ, ສະເລ່ຍກໍາໄລຕໍ່ເດືອນປະມານ 9ລ້ານກີບ.

ສ່ວນເຕັກນິການລ້ຽງເປັດໄຂ່ ອ້າຍບຸນປະສົງ ບອກວ່າ: ເຮັດຕາມສູດທົ່ວໄປຂອງການລ້ຽງເປັດກາບພັນໄຂ່ ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ການສ້າງໂຮງເຮືອນ: ການສ້າງໂຮງເຮືອນໃຫ້ເປັດນັບເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2ສ່ວນຄື ເປັນລານກ້ວາງມີລັງຄາກັນແດດ, ກັນລົມ, ກັນຝົນ ໃຫ້ເປັດສາມາດແລ່ນຫຼິ້ນໄດ້ຢ່າງສະດວກ ຈັດແປງບ່ອນໃຫ້ອາຫານ ແລະ ນໍ້າໄວ້ຢ່າງດີ; ສ່ວນທີ່2 ໃຫ້ຢູ່ແຄມນໍ້າ ໂດຍມີໜອງຂະນາດພໍເໝາະກັບຈໍານວນເປັດທີ່ລ້ຽງ ພ້ອມມີຕາໜ່າງລ້ອມໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ເປັດໄດ້ລອຍນໍ້າ ແລະ ບໍ່ອອກຈາກເຂດລ້ຽງໄປໄກ.

ການໃຫ້ອາຫານ: ນໍາເອົາຫົວອາຫານເປັດມາປົນກັບຮໍາອ່ອນ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນຢ່າງດີ ໂດຍໃຫ້ມື້ໜຶ່ງ 3ຄັ້ງ ເຊົ້າ, ສວາຍ, ແລງ, ຖ້າເປັດໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຢ່າງສົມບູນກໍ່ຈະອອກໄຂ່ໄວ ແລະ ດົກນໍາອີກ, ເຊິ່ງການໃຫ້ອາຫານເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ຕ້ອງໝັ່ນເອົາໃຈໃສ່ກວດເບິ່ງຢູ່ສະເໝີ, ນອກຈາກໃຫ້ຫົວອາຫານ ແລະ ຮໍາແລ້ວ ເປັດຍັງຈະກິນອາຫານຕາມທໍາມະຊາດ ເປັນຕົ້ນ ຜັກຕົບ, ຜັກບົ້ງ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກມີໜອງຕິດກັບໂຮງເຮືອນ ເຊິ່ງການລ້ຽງລັກສະນະນີ້ ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຊື້ຫົວອາຫານນໍາອີກ ອ້າຍບຸນປະສົງ ກ່າວເພີ່ມຕື່ມ.

ຮູບ: ສຸກສະຫວັນ

ຂຽນ: ເອຢິບ

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ