5 ຄວາມຮູ້ສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນທຸລະກິດ

369

ການມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານຕະຫຼອດໄປພາບແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ, ອິດສະຫຼະ ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະສາມາດເຮັດວຽກທີ່ຮັກ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມໃຝ່ຝັນເທົ່ານັ້ນ ຖ້າທ່ານຮູ້ເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມໃນການເຮັດທຸລະກິດຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບເຂັມທິດນຳທາງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາ ແລະ ນຳພາທ່ານໄປສູ່ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ ແລະ ນຳຄວາມສຸກມາໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແຕ່ການເຮັດທຸລະກິດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍຕ້ອງໃຊ້ທັງຄວາມຮູ້, ການທຸ່ມເທ, ຄວາມກ້າຫານ ແລະ ເວລາ ແຕ່ສຳຄັນຕ້ອງຊື່ສັດຕໍ່ຕົວເອງ ລວມທັງຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາ ແລະ ເອົາຊະນະອຸປະສັກຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດຂໍແນະນຳ 5 ເຄັດລັບ ໃຫ້ຮູ້ໃນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເພື່ອຄວາມສຳເລັດ.

1, ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເທື່ອລະຢ່າງ: ພະຍາຍາມສັງເກດໄດ້ງ່າຍສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດຈະບໍ່ເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ, ເຂົາຈະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ, ມີພຽງທຸລະກິດດຽວເທົ່ານັ້ນຊ້ຳບໍ່ໜຳຈະຕັ້ງໃຈ ແລະ ສຸມໃສ່ການເຮັດທຸລະກິດຕໍ່ໜ້າເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດເທື່ອລະກ້າວ. ສະນັ້ນ, ໃນຖານະຜູ້ທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດມືໃໝ່ ຄວນເລີ່ມຕົ້ນເທື່ອລະຢ່າງເພາະການເຮັດທຸລະກິດບໍ່ແມ່ນແບບທີ່ຄົນເຮົາເຫັນແລ້ວເຮັດ ແຕ່ມັນແມ່ນການລົງທຶນກັບສິ່ງຕ່າງໆ ທັງເວລາ ແລະ ເງິນ. ສະນັ້ນ, ການຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເລືອກທຸລະກິດໃດໜຶ່ງຕ້ອງຮູ້ຈັກວິເຄາະ ແລະ ວາງແຜນຈົນກວ່າຈະແນ່ໃຈວ່າຈະສາມາດໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບມັນເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຍ້ອນຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດທຸລະກິດບໍ່ໄວເທົ່າທີ່ຫຼາຍຄົນເຄີຍຝັນ.

2, ເຂົ້າໃຈໃນທຸລະກິດກ່ອນການລົງທຶນ: ສົມມຸດວ່າຖ້າທ່ານມີແຜນທີ່ຈະເປີດບໍລິສັດໂຄສະນາ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນເຮັດທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງພະຍາຍາມເປັນລູກຈ້າງກ່ອນ ຄວນເລືອກບໍລິສັດໂຄສະນານ້ອຍໆ ຈະສາມາດສຶກສາລາຍລະອຽດຕ່າງໆເພື່ອຫາປະສົບການ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮຽນຮູ້ວິທີການບໍລິການ, ເຕັກນິກການຂາຍ, ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ, ການດູແລພະນັກງານ ລວມທັງແນວຄວາມຄິດທາງທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖ້າມາສຶກສາ ແລະ ສຳຜັດກັບດ້ວຍຕົນເອງມັນຈະຖືວ່າເປັນການຮຽນທາງລັດ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງທຸລະກິດໃນຝັນ. ສະນັ້ນ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ, ຊອກຫາຄວາມຮູ້ ເອົາຕົວທ່ານເອງລົງໄປປະສົມກັບມັນກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມແລ່ນ ແລະ ຊອກຫາຄວາມຝັນຍ້ອນການຮຽນຮູ້ທາງລັດຈາກຜູ້ອື່ນແມ່ນວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ໄວ.

3, ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການວາງແຜນການເງິນ: ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດຕ້້ອງຖາມຕົວເອງດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດວ່າຄວນຈະມີເງິນເທົ່າໃດ ແລະ ມີພຽງພໍໃນການປ່ຽນແນວຄວາມຄິດໃຫ້ເປັນທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນການເລືອກເຮັດທຸລະກິດຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາເກັ່ງ ແລະ ເປັນທຸລະກິດທີ່ເຮົາມີທຶນພຽງພໍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມາເບິ່ງວ່າຈະເລີ່ມຈາກຈຸດໃດກ່ອນ ແລະ ຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອໃຫ້ແຜນສຳເລັດໄປເທື່ອລະຂັ້ນເສຍກ່ອນ.

4, ມີທີມງານທີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ: ໂດຍທົ່ວໄປຈະເສຍເວລາໃນການຊອກຫາທີມງານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີປະສົບການຫຼາຍປີ ດ້ວຍທັກສະທີ່ດີເລີດ ແຕ່ໃນ ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຈະສາມາດຈ້າງ ແລະ ຊອກຫາພະນັກງານໃນລະດັບດຽວກັນກັບຂະໜາດ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງທຸລະກິດໃນປັດຈຸບັນ ຖ້າຫາກວ່າປະສົບບັນຫາແບບນີ້ຢ່າຟ້າວຖອດໃຈເມື່ອໃດທຸລະກິດເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນກໍຈະສາມາດຈ້າງພະນັກງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບໜ້າວຽກ ແລະ ມີທັກສະສູງກວ່າ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງພັດທະນາທຸລະກິດຫຼາຍຂຶ້ນຈະມີໂອກາດພົບຄົນດີ ແລະ ເກັ່ງມາຮ່ວມງານດ້ວຍເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ.

5, ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ໃນການເຮັດທຸລະກິດ, ທຸກຄົນຕ້ອງປະສົບກັບອຸປະສັກທຸກຢ່າງ, ບາງຄົນເຫັນວ່າມັນຫຼາຍ, ບາງຄົນເຫັນວ່າມັນມີໜ້ອຍ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນມາດຕະການຂອງຄວາມສຳເລັດ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະວາງແຜນວ່າມັນຈະດີເທົ່າໃດ ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າການເຮັດທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມແຜນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ສະເໝີ ແຕ່ທ່ານເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ ທ່ານຕ້ອງສຸມໃສ່ປັດໄຈທີ່ສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ຕັ້ງໃຈເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.