ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີມີຫຍັງແດ່?

876

ວັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດລາວ ເພິ່ນກໍານົດເອົາ 12 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ ແລະ ວັນມາດຕະຖານໂລກ ກໍ່ກົງກັບວັນທີ 14 ຕຸລາ ເຊິ່ງປີ 2018 ນີ້ ຄົບຮອບ 71 ປີພໍດີ. ສະນັ້ນ, ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ( International Standards and the Fourth Industrial Revolution ) ຫຼື ຍຸກ 4.0 ດັ່ງທີ່ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຜ່ານມາ ຈຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດປະຈໍາວັນໂດຍກົງ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຍ້ອນວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ໂລກມະນຸດເຮົາພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກສະໄໝ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອລ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ດ້ານຟີຊິກ.

ສະນັ້ນ, ໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ນີ້ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຈະນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ນາໂນເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກໂນໂລຊີພັນທຸກຳ, ການພິມແບບ 3 ມິຕິ, ຫຸ່ນຍົນ, ພາຫະນະບໍ່ມີຄົນຂັບ, ອິນເຕີເນັດແຫ່ງສັບພະສິ່ງ, ລະບົບຂໍ້ມູນມະຫາສານ ແລະ ກຸ່ມຂໍ້ມູນຜູກພັນ ເຊິ່ງຈະກ້າວໄປເຖິງນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ແລະ ສ້າງໂຮງງານອັດສະລິຍະ, ການຈໍລະຈອນອັດສະລິຍະ ແລະ ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ ແລະ ອື່ນໆ ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງແຫ່ງຍຸກສະໄໝໃໝ່ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ເກີດມີບັນດາຂະແໜງການໃໝ່ທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສ້າງມາດຕະຖານໃໝ່ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ IEC, ISO ແລະ ITU ສຳລັບບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0. ສະນັ້ນ, ມາດຕະຖານສາກົນຈະເປັນກຳລັງຂັບເຄື່ອນໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນທົ່ວໂລກ.

ວຽກງານມາດຕະຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາກົມດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບັນດາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວັດແທກ, ບັນດານິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການກວດສອບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການໃຫ້ລາງວັນຄຸນນະພາບ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈຸດສອບຖາມສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ, ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ – ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ໄດ້ສ້າງບັນດາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.
ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວທີ່ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ລວມທັງໝົດ 441 ມາດຕະຖານ, ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 30 ຜະລິດຕະພັນ, ມີບັນດາຂະແໜງການ, ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນລະບົບມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC ຈໍານວນ 25 ບໍລິສັດ, ສ້າງລະບົບການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ ຢູ່ຕາມແຕ່ລະດ່ານຊາຍແດນສາກົນໄດ້ທັງໝົດ 17 ດ່ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງເປັນການຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ, ອັດຕັນການຮົ່ວໄຫຼການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເຖື່ອນ, ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດພາຍໃນ ເພື່ອນໍາເຂົ້າ – ສົ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທໍາແກ່ສັງຄົມ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດນັ້ນ ວຽກງານມາດຕະຖານໄດ້ຕິດພັນກັບທຸກໆຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ຂະແໜງການທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອຫັນການຜະລິດ, ການບໍລິການເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ຍົກສູງສະມັດຖະພາບການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ສະນັ້ນ, ວຽກງາ ມາດຕະຖານຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ພັກ ແລະ ລັດມອບໝາຍໃຫ້ໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ – ສີຂຽວໃນຍຸກແຫ່ງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ ຄັ້ງທີ 4 ນີ້.