“ຕັດຫຍິບ” ແນະນໍາອີກ 1 ສາຮຽນລົງທຶນໜ້ອຍອະນາຄົດໄກ

545

ການເລືອກຮຽນວິຊາຊີບ ບາງຄັ້ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແມ່ນປະລິນຍາຕີສະເໝີໄປສຳລັບນ້ອງໆທີ່ຈົບສາມັນມາໃໝ່ເພາະໃບປະກາດຈາກການຮຽນບາງຄັ້ງກໍ່ບໍ່ສາມາດຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການໄດ້ທຸກຢ່າງ ແລະບໍ່ອາດຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານໄດ້ສະນັ້ນ ຮຽນຫຍັງກໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ມີວຽກເຮັດ, ໄດ້ເປັນນາຍໂຕເອງແຫ່ງດີໃນນັ້ນສາຂາຕັດຫຍິບກໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

ການຮຽນເປັນສິ່ງທີ່ດີເປັນກະແຈດອກສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນເລື່ອງຄວາມຄິດ, ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ກ່ອນອື່ນຕ້ອງປະເມີນເບິ່ງຄວາມພ້ອມຂອງຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວນຳ ຄວາມພ້ອມຂອງໂຕເອງຄື ມັກໃນດ້ານນັ້ນແທ້ບໍ, ຮຽນຈົບແລ້ວຈະນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼືບໍ, ຄອບຄົວເດມີແຫຼ່ງເງິນທີ່ສາມາດຈູນເຈືອຄ້ຳຊູເຮົາໄດ້ສ່ຳໃດ?

ສຳລັບນ້ອງໆຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍ ຫຼືບໍ່ມີໂອກາດຮຽນຕໍ່ໃນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລກໍ່ຢ່ານ້ອຍໃຈ ໃຫ້ເລືອກຮຽນອະຊີວິດ ເນັ້ນສີມືແຮງງານເພາະການຮຽນໃນສາຍນີ້ແມ່ນໃຊ້ຕົ້ນທຶນຫນ້ອຍໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນແຖມຕອນຍັງຮຽນກໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ນຳໄດ້ ເມື່ອຈົບອອກມາສາມາດເປີດເປັນກິດຈະການຂອງຕົນເອງໄດ້ເລີຍ.

ເພື່ອເປີດໂອກາດແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ຮໍ່າຮຽນໃນວິຊາຊີບຕາມຄວາມເໝາະສົມ ວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ໄດ້ເປີດຮັບນັກຮຽນທີ່ສົນໃຈຮຽນວິຊາຕັດຫຍິບ ໂດຍໃຊ້ເວລາຮຽນພຽງ 3 ເດືອນ ເຊິ່ງຜູ້ສະໝັກຮຽນຕ້ອງຈົບປະຖົມຂຶ້ນໄປ.

ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນຕົ້ນເດືອນ 8 ຫາ ເດືອນ 9 ນີ້  ສະໝັກແລ້ວເຂົ້າຮຽນໄດ້ເລີຍ ຮຽນໄວເປັນໄວ ຈົບໄວໄດ້ໃບປະກາດຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ເຊິ່ງຮຽນຈັນຫາສຸກ, ພາກຄໍ່າ 5:30-7:30

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ຮັກມັກໃນອາຊີບຕັດຫຍິບ, ຢາກເປັນຊ່າງຊຳນານງານເລື່ອງຕັດເຄື່ອງ ມາສະຫມັກຮຽນໄດ້ ຈົບໄປສາມາດອອກແບບໄດ້, ແຕ້ມແບບໄດ້ ຕັດ ແລະ ຫຍິບໄດ້ ເມື່ອຈົບອອກມາຕ້ອງການເປີດຮ້ານເປັນຂອງຕົນເອງກໍ່ໄດ້, ນັກຮຽນຕ່າງແຂວງເພິ່ນມີຫໍພັກໃຫ້ອີກ.

ເອກະສານສະໝັກປະກອບມີ: ຄຳຮ້ອງເຂົ້າຮຽນຈາກທາງໂຮງຮຽນ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ, ສຳເນົາໃບປະກາດປະຖົມ ແລະ ຮູບຖ່າຍຂະຫນາດ 3×4 ຈຳນວນ 6 ໃບ. ສົນໃຈສອບຖາມຮຽນໄດ້ທີ່ ບ້ານດົງປ່າແຫຼບ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ 021 261566. 021540545