ອ່ານປື້ມອອນລາຍ ຈະມີຜົນເສຍດ້ານສະມາທິ ແລະ ຄວາມອົດທົນ

403

ສໍານັກຂ່າວເອັນອາເຄ(NRK) ຂອງປະເທດນັອກແວ ລາຍງານ ເມື່ອວັນສຸກ ທີ 19 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ຜົນການວິໄຈຫຼ້າສຸດ ເຊິ່ງລະບຸວ່າ ການອ່ານໜັງສືເທິງຈໍໂທລະສັບມືຖື ຫຼືຄອມພິວເຕີ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະມາທິ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງຜູ້ອ່ານ.

ທ່ານນາງມາຣ໌ເທີ ບລິກສະຕັດ – ບາລັສ (Marte BlikstadBalas) ສາສະດາຈານມະຫາວິທະຍາໄລອອສໂລ ໄດ້ເຮັດການວິໄຈການເຊື່ອມໂຍງການສອນ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງຜູ້ຮຽນ (LISA: Linking Instruction and Student Achievement) ລວມເຖິງສຶກສາຄວາມເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ການສອນກັບຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນວິຊາຄະນິດສາດຂອງນັກຮຽນລະດັບ ຊັ້ນເກດ 8.

“ອາຈານຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ເດັກນັກຮຽນສະໄໝນີ້ອາດຈະອົດທົນອ່ານເນື້ອໃນຍາວໆ ໄດ້ຍາກກວ່າເດັກນັກຮຽນ ເມື່ອ 20 ປີກ່ອນ” ທ່ານນາງມາຣ໌ເທີ ກ່າວກັບສໍານັກຂ່າວເອັນອາເຄ”ສະໝອງໄດ້ປັບຕົວເອງໃຫ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບການອ່ານເທິງໜ້າຈໍ ເຊິ່ງມີສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ບ່ຽງເບນຄວາມສົນໃຈຈໍານວນຫຼາຍ”.

ສາສະດາຈານບລິກສະຕັດ – ບາລັສ ຍົກຕົວຢ່າງທີ່ເປັນຮູບພາບ ໂດຍກ່າວວ່າ “ແຕ່ກ່ອນພວກເຮົາຕີຄວາມໃນຕົວໜັງສື ແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມການອ່ານໃນຕອນນີ້ ແຕກຕ່າງໄປຈາກເກົ່າແລ້ວ ພວກເຮົາອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ສັ້ນລົງກວ່າເກົ່າ ອີກທັງມີຄວາມອົດທົນໜ້ອຍລົງອີກດ້ວຍ”.

ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຊີ້ອີກວ່າ ການອ່ານເທິງໜ້າຈໍຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຈໍາໂດຍອະທິບາຍວ່າ “ສິ່ງນີ້ເອີ້ນວ່າ ‘ກູເກິລ ເອັຟເຟັກ (Google effect)’ ເພາະວ່າ ປັດຈຸບັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍ ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຈົດຈໍາທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາເຄີຍອ່ານແລ້ວ”.

ອີກປະການໜຶ່ງ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈາກສະມາຄົມສໍານັກພິມນັອກແວ (Norwegian Publishers Association) ເປີດເຜີຍວ່າ ຊາວນັອກແວ ຊື້ປື້ມແບບເຫຼັ້ມໜ້ອຍລົງ ແລະ ປ່ຽນໄປໃຊ້ປື້ມແບບອິເລັກທໍນິກ (e-book) ແລະ ປື້ມແບບມີສຽງບັນທຶກມາພ້ອມ (audiobook) ແທນ.