ປູກຜັກໄລ່ຍຸງໄດ້ !!! ຫາມາປູກໄວ້ປ້ອງກັນຍຸງເລີຍ

569

ຊ່ວງນີ້ໄຂ້ຍຸງຖືວ່າລະບາດຫຼາຍເຊິ່ງປະເທດເຮົາມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດແລ້ວຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍເຊິ່ງທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພິ່ນກໍໃຫ້ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ເຕືອນການປ້ອງກັນ ແລະສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງຍຸງ ໄຂ້ຍຸງຢູ່ເຊິ່ງມື້ນີ້ແອັດມິນຂໍແນະນໍາອີກໜຶ່ງວິທີງ່າຍໆໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຍຸງກວນໃຈທໍາຮ້າຍເຮົາແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວເຮົາໄດ້ໂດຍການເຮົາເລືອກນໍາເອົາຜັກທີ່ຍຸງບໍ່ມັກ ແລະສາມາດໄຫຼ່ຍຸງອອກໄປໄດ້ມາປູກໄວ້ໃນອ້ອມແອມເຮືອນ … ທີ່ສໍາຄັນນອກຈາກຈະໄລ່ຍຸງໄດ້ແລ້ວຍັງນໍາມາປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ນໍາອີກ ເຊັ່ນ:

1 ຜັກບົວລະພາ: ນອກຈາກຈະເປັນຜັກກັບ ແລະ ຜັກນໍາມາປະກອບການປຸງແຕ່ງອາຫານແລ້ວກິ່ນຂອງຜັກໂຫລະພາ ສາມາດໄລ່ຍຸງໄດ້ ເົຮາຄວນປູກໄວ້ໃນຖັງ ແລ້ວນໍາມາວາງໄວ້ແຖວໜ້າປະຕູ.

2 ຕົ້ນກະທຽມ: ຄົນສ່ວນຫຼາຍຄົງຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ຍຸງບໍ່ມັກກິ່ນຂອງກະທຽມ ເມື່ອເຮົາກິ່ນກະທຽມຍຸງຈະບໍມາກັດເຮົາ

3ຜັກຫອມລາບ: ເຮົາສາມາດບົດໃບຫອມລາບໃຫ້ຄາຍນໍ້າ ແລ້ວນໍາມາທາຜິວເພື່ອໄລ່ຍຸງ

4 ຫົວສິງໃຄ: ກິ່ນຂອງຫົວສິງໄຄກໍສາມາດໄລ່ຍຸງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ສັງເກດຕາມຍາກັນຍຸງຈະມີສ່ວນປະສົມຂອງຫົວສິງໄຄ ເວລາເຮົາສີດຄົນເຮົາຈະຫອມກີິ່ນ ແຕ່ຍຸງຈະບໍ່ມັກ.

5ຕົ້ນໝາກຂີ້ຫູດ: ເຖິງຕົ້ນຂີ້ຮູດຈະບໍ່ຄ່ອຍມີກິ່ນແຮງແຕ່ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຍຸງບໍ່ມາໃກ້ເຮົາໄດ້.

6ຕົ້ນວິກ: ນໍ້າມັນຂອງຕົ້ນວິກ ສາມາດໄລ່ຍຸງໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ຫາມາປູກໄວ້ໄດ້ເລີຍ