ສາເຫດທີ່ເອີ້ນນາງສັງຂານ ແລະການເອີ້ນຊື່ໃນແຕ່ລະປີ

616

ດັ່ງທີ່ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າໄດ້ນຳສະເໜີໄປກ່ອນໜ້ານີ້ກ່ຽວກັບທີ່ມາຂອງບຸນປີໃໝ່ລາວຍ້ອນທ້າວກະບິນລະພົມ ໄດ້ຕັດຫົວຕົນເອງເພື່ອບູຊາພູມປັນຍາຂອງທຳມະບານກຸມານຕາມທີ່ທັງສອງໄດ້ພະນັນກັນ ສະນັ້ນທຸກໆປີນາງສາວທັງ 7 ຂອງທ້າວກະບິນລະພົມຈຳຕ້ອງນຳຫົວຂອງພໍ່ອອກມາຫົດສົງ ແລະໃນສັງຄົມລາວປະຈຳບັນໄດ້ເລືອກເອົາບັນດາສາວງາມ7 ນາງສາວ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ລູກສາວຂອງທ້າວກະບິນລະພົມໄປເຮັດໜ້າທີ່ຫົດສົງໃຫ້ພໍ່ຕາມຄຳສັ່ງເສຍ.

ຕາມຕຳນານເລົ່າຂານນາງສັງຂານ ແມ່ນລູກສາວຂອງທ້າວກະບິນລະພົມ ທ້າວກະບິນລະພົມ ມີສັນຍາລັກ ເປັນສີແດງ ແລະມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງມີອິດທິລິດເປັນໄຟ ທ້າວກະບິນລະພົມກໍ່ແມ່ນພຣະອາ ທິດນັ້ນເອງ.

ທ້າວກະບິນລະພົມມີທິດາຢູ່ 7 ຄົນມີຊື່ຕ່າງກັນໄປ ເນື່ອງຈາກນາງທັງ 7 ມາປາກົດຕົວ ໃນວັນສັງຂານ ບັນດານາງຈຶ່ງມີຊື່ວ່ານາງສັງຂານ ຫຼືນາງສົງການ ນາງສັງຂານທັງ 7 ໄດ້ຮັບຄຳ ພິໄນກຳຈາກບິດາ ໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳສຽນອອກມາແຫ່ໃນວັນສັງຂານ ໂດຍໃຫ້ເອົາສຽນໃສ່ພາພານ, ມີພາຫານະເປັນສັດ ພ້ອມທັງອາວຸດ ແລະເຄື່ອງດົນຕີ ນຸ່ງເຄື່ອງສີຕ່າງໆຕາມວັນຂອງສັງຂານ ສະເດັດໄປດັ່ງນີ້.

1.ຖ້າສັງຂານສະເດັດໄປວັນອາທິດ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງນາງທຸງສະເທວີ ຊົງພາຫຸລັດ ທັດ ດອກພິລາ ອາພອນປະດັບດ້ວຍແກ້ວປັດທຳມະລາດ ພັກສາຫານສະເຫວີຍອຸທຸມ ພອນ (ໝາກເດື່ອ) ພະຫັດຂວາຊົງຈັກ ພະຫັດຊ້າຍຊົງສັງ, ສະເດັດປະທັບຢືນມາ ເທິງຫຼັງຄຸດ.

2.ຖ້າສັງຂານສະເດັດໄປວັນຈັນ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງນາງໂຄລາຄະເທວີ ຊົງພາຫຸລັດ ທັດ ດອກປີບ ອາພອນປະດັບດ້ວຍແກ້ວມຸກດາ ພັກສາຫານສະເຫວີຍເຕລັງ (ນໍ້າມັນ) ພະຫັດຂວາຊົງພະຂັນ ພະຫັດຊ້າຍຊົງໄມ້ເທົ້າ, ສະເດັດນອນມືນຕາມາບົນຫຼັງພະຍັກຄະ(ເສືອ).

3.ຖ້າສັງຂານສະເດັດໄປວັນອັງຄານເປັນໜ້າທີ່ຂອງນາງຮາກສະເທວີ ຊົງພາຫຸລັດ ທັດດອກບົວຫຼວງ ອາພອນປະດັບດ້ວຍແກ້ວໂມລາພັກສາຫານສະເຫວີຍໂລຫິດ (ເລືອດ) ພະຫັດຂວາຕີສູນ ພະຫັດຊ້າຍຊົງທະນູ, ສະເດັດປະທັບຢືນມາ ເທິງຫຼັງວະ ລະຫະ(ໝູ).

4.ຖ້າສັງຂານສະເດັດໄປວັນພຸດ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງນາງມົນທາເທວີ ຊົງພາຫຸລັດທັດ ດອກຈຳປາ ອາພອນປະດັບດ້ວຍແກ້ວພິທູນ ພັກສາຫານສະເຫວີຍເນີຍ ພະຫັດ ຂວາຊົງເຂັມ ພະຫັດຊ້າຍຊົງໄມ້ເທົ້າ, ສະເດັດປະທັບນັ່ງມາເທິງຫຼັງຄັດທະລະພາ (ລາ).

5.ຖ້າສັງຂານສະເດັດໄປວັນພະຫັດເປັນໜ້າທີ່ຂອງນາງກິລິນີເທວີ ຊົງພາຫຸລັດ ທັດດອກມົນທາອາພອນປະດັບດ້ວຍແກ້ວມໍລະກົດ(ແກ້ວສີຂຽວ) ພັກສາຫານສະ ເຫວີຍຖົ່ວງາ ພະຫັດຂວາຊົງຂໍຊ້າງພະຫັດຊ້າຍຊົງປືນ, ສະເດັດປະທັບນອນຫຼັບຕາເທິງຄັດສະຣາດ(ຊ້າງ).

6.ຖ້າສັງຂານສະເດັດໄປງວັນສຸກ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງນາງມະກິມິທາເທວີ ຊົງພາຫຸລັດ ດອກຈົງກົນນີ ອາພອນປະດັບດ້ວຍແກ້ວບຸດສະລາຄຳ ພັກສາຫານສະເຫວີຍ ກ້ວຍນໍ້າ ພະຫັດຂວາຊົງພະຂັນ ພະຫັດຊ້າຍຊົງພິນ, ສະເດັດປະທັບນັ່ງມາເທິງຫຼັງ ມະຫິງສາ (ຄວາຍ).

7.ຖ້າສັງຂານສະເດັດໄປວັນເສົາ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງນາງມະໂຫທອນຊົງພາຫຸລັດ ທັດ ສາມຫາວ ອາພອນປະດັບດ້ວຍແກ້ວນິນ ພັກສາຫານສະເຫວີຍຊີ້ນກວາງຊາຍພະຫັດຂວາຊົງຈັກ ພະຫັດຊ້າຍຊ້າຍຊົງຕີສູນ, ສະເດັດປະທັບນັ່ງມາເທິງຫຼັງມະຢູລາ (ນົກຍຸງ).