ເຫັດຫອມລາດນ້ຳແດງ

582

ສ່ວນປະສົມ:

ເຫັດຫອມດອກໃຫຍ່ 8 ດອກ (ແຊ່ນ້ຳໃຫ້ອ່ອນ).

ນ້ຳສະອິ້ວຂາວ 1 ບ່ວງແກງ.

ນ້ຳມັນງາ 2 ບ່ວງກາເຟ.

ຍອດຜັກກາດນາ ຫຼື ກ້ານອ່ອນໆ 4-5 ຍອດ.

ນ້ຳສະອາດ 1/3 ຖ້ວຍ.

ແປ້ງສາລີ 1 ບ່ວງກາເຟ.

ງາຂາວຂົ້ວສຳລັບໂຮຍແຕ່ງໜ້າເລັກໜ້ອຍ.

ວິທີປຸງແຕ່ງ:

ເມື່ອແຊ່ເຫັດຫອມອ່ອນແລ້ວໃຫ້ຕັດກ້ານມັນອອກພ້ອມປຸງລົດດ້ວຍນ້ຳສະອິ້ວຂາວ 1/2 ບ່ວງແກງ ແລະ ນ້ຳມັນງາຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ. ຈາກນັ້ນ, ນຳໄປປີ້ງໃນໝໍ້ໂດຍໃສ່ນ້ຳມັນເລັກໜ້ອຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນໄໝ້ຕິດໝໍ້ ແລະ ປີ້ນເບື້ອງຈົນເຫັດສຸກດີຈຶ່ງຕັກຂຶ້ນໃສ່ຈານກຽມໄວ້.

ລວກຜັກກາດນາດ້ວຍນ້ຳຟົດ ແລະ ຕັກຂຶ້ນແຊ່ນ້ຳເຢັນທີ່ປະສົມນ້ຳກ້ອນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສີສັນທີ່ສົດໃສແລ້ວຈັດຂຶ້ນໃສ່ຈານເຫັດຫອມ. ເມື່ອຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍ່ກຽມເຮັດນ້ຳລາດໂດຍປະສົມແປ້ງສາລີກັບນ້ຳສະອາດໃຫ້ເຂົ້າກັນປຸງລົດດ້ວຍນ້ຳສະອິ້ວ 1/2 ບ່ວງແກງຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ແລະ ນຳໄປຄ້າງໄຟຄົນເລື້ອຍໆຈົນຟົດຈຶ່ງຕັກລາດໃສ່ຈານຜັກທີ່ກຽມໄວ້ໂຮຍໜ້າດ້ວຍງາຂາວພ້ອມເສີບ.