Google Maps ເປີດໃຊ້ ແທັບ For You ຟີເຈີແນະນຳສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງເທິງ IOS ແລ້ວ

378

Google Maps ໄດ້​ປ່ອຍ​ຟີ​ເຈີ For You ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປຸ່ມ​ສຳລັບ​ສະແດງ​ລາຍ​ການ​ສະຖານ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ເປີດ​ໃຫ້​ໃຊ້​ງານ​ເທິງ Android ມາ​ພັັກໜຶ່ງແລ້ວ ລ່າ​ສຸດ​ຟີ​ເຈີ​ນີ້​ກໍ​ມາ​ແລ້ວ​ເທິງ iOS

ແທັບ For You ຂອງ Google Maps ນັ້ນ​ຈະ​ເນັ້ນ​ການ​ສະແດງ​ສະຖານ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຕາມ​ທີ່ Google Maps ເລືອກ​ໃຫ້ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຮ້ານ​ອາຫານ​ເປີດ​ໃໝ່, ສະຖານ​ທີ່​ເປີດ​ໃໝ່​ທີ່​ຄວນ​ເຂົ້າໄປ​ເບິ່ງ, ເມ​ນູ​ອາຫານ​ໃໝ່​ໃນ​ຮ້ານ​ອາຫານ​ທີ່ມັກ ​ທີ່​ຄວນ​ໄປ​ລອງ ຊຶ່ງ​ຟີ​ເຈີ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ແບບ​ລັກສະນະ​ສະເພາະ​ບຸກ​ຄົນ ໂດຍ​ຫາກ​ຕ້ອງ​ການ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ທີ່​ດີຍິ່ງ​ຂຶ້ນ​ກໍ​ຄວນ​ຕິດ​ຕາມ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ໄວ້​ນຳ

ຟີ​ເຈີ For You ຂອງ iOS ຈະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້ Google Maps ກຸ່ມ​ທຳອິດ​ທັງ​ໝົດ 40 ປະເທດ​ກ່ອນ ສ່ວນ​ເທິງ Android ໄດ້​ເພີ່ມ​ປະເທດ​ທີ່​ຮອງ​ຮັບ​ໃຫ້ເປັນ 130 ປະເທດ​ແລ້ວ