ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ ມສ ວຽງຈັນ ສ້າງນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບມາດຕະຖານ

619

ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ ລາວ – ຝຣັ່ງ ມສ ວຽງຈັນ ສາມາດສ້າງນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນ ມ 7 ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບມາດຕະຖານ ໂດຍໃນແຕ່ລະປີມີນັກຮຽນຫ້ອງສອງພາສາ ສາມາດສອບເສັງເອົາທຶນໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດຝຣັ່ງ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຫຼື ປະເທດອື່ນໆ. ສ່ວນພາຍໃນຍັງສາມາດສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ເຫັນວ່າຫຼາຍຄົນກໍສາມາດເປັນນັກວິຊາການທີ່ດີເດັ່ນອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ນາງ ຄໍາຊ້ອຍ ວົງສໍາພັນ ຄູດີເດັ່ນຂອງອາຊຽນ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາຮັບຜິດຊອບຫ້ອງສອງພາສາ ກ່ຽວກັບການຮຽນ – ການສອນຫ້ອງສອງພາສາໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ ມສ ວຽງຈັນ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຖ້າເວົ້າເຖິງ LabelFranc Education ແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ທາງ ກະຊວງເອີຣົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດແຫ່ງສາທາລະນະລັດຝຣັ່ງ ທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີການສິດສອນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ວິຊາວິທະຍາສາດເປັນພາສາຝຣັ່ງ ເຊິ່ງໃນປີ 2016 ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນປະເທດທໍາອິດຂອງອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວ. ໃນນັ້ນ, 3 ປີ ກໍຈະມີການປະເມີນການຮຽນ – ການສອນ ຖ້າສືບຕໍ່ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງດ້ານການສິດສອນຕ່າງໆ ກໍຈະສືບຕໍ່ມອບໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນຄັ້ງນີ້ ມສ ວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບ LabelFranc Education ເປັນປີທີ 2 ຕິດຕໍ່ກັນ.

ສໍາລັບການຮຽນ – ການສອນໃນຫ້ອງສອງພາສາ ແມ່ນດໍາເນີນຕາມໂຄງການຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ນອກຈາກພາສາຝຣັ່ງທີ່ສອນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ ຈໍານວນ 6 ຊົ່ວໂມງ ຍັງໄດ້ແປວິຊາວິທະຍາສາດ, ວິຊາຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ, ຊີວະສາດ ແລະ ເຄມີສາດ ເປັນພາສາຝຣັ່ງ ແຕ່ວິຊາວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແມ່ນຮຽນເປັນພາສາລາວຄຽງຄູ່ກັນໄປ. ນອກນັ້ນ, ໃນແຕ່ລະປີມີນັກຮຽນຫ້ອງສອງພາສາ ສາມາດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ 7 ໄດ້ 100 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນສາມາດສອບເສັງເອົາທຶນໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດຝຣັ່ງ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຫຼື ປະເທດອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງສາມາດສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນຕ່າງໆໄດ້.

ໃນປີ 1995 ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ອະດີດທ່ານຜູ້ນໍາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊັນສັນຍາກັບລັດຖະບານຝຣັ່ງ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະເທດພາຄີທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ, ໃນວັນທີ 20 ມີນາ ຂອງທຸກໆປີກໍໄດ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງຝຣັ່ງໂກໄຟນີ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ້ອງສອງພາສາກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມນາໄຮ່ດຽວ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປາຫຼວງ ໂດຍນໍາເຂົ້າມາໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ແຕ່ປີ 1998 ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີຜົນສໍາເລັດທີ່ດີສົມຄວນ.

ໃນການຮຽນ – ການສອນຢູ່ທີ່ ມສ ວຽງຈັນ ມີຄູ – ອາຈານຈໍານວນໜຶ່ງກໍໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ, ມີການຝຶກອົບຮົມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໄດ້ມີຄູຝຶກຄູສອນພາສາຝຣັ່ງປະຈໍາຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 4 ແຂວງ ທີ່ມີການຮຽນ – ການສອນແບບຫ້ອງສອງພາສາ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍມີຄູຝຶກປະຈໍາ. ນອກຈາກນີ້, ກໍມີຄູຝຶກລະດັບສູນກາງ ແລະ ຊຽວຊານຝຣັ່ງມາປະຈໍາ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.