ວິທະຍາໄລ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແສງສະຫວັນ ຍົກຖານະເປັນສະຖາບັນ

808

ວັນທີ 1 ມີນາ 2019 ວິທະຍາໄລ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແສງສະຫວັນ ໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫຼງຂ່າວຍົກຖານະວິທະຍາໄລ ຂຶ້ນເປັນ ສະຖາບັນທຸລະກິດ ແສງສະຫວັນ ພ້ອມທັງຮັບຮອງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ.

ທ່ານ ຄຳແສນ ສີສະວົງ ປະທ່ານກຸ່ມການສຶກສາ ແສງສະຫວັນ ກ່າວວ່າ: ການຍົກຖານະວິທະຍາໄລ ຂຶ້ນເປັນສະຖາບັນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຍ້ອນວ່າຫຼັງຈາກການຍົກເລີກການຮຽນ – ການສອນ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ຕາມບັນດາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ – ນັກສຶກສາລາວ ໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼໄປສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ສົ່ງລູກຫຼານໄປຮຽນ ໄດ້ທຸ່ມເທເມັດເງິນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈຶ່ງເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການຍົກຖານະວິທະຍາໄລໃຫ້ເປັນສະຖາບັນ ສະເພາະສະຖາບັນທຸລະກິດ ແສງສະຫວັນ ຈະທົດລອງເປັນເວລາ 2 ປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງປະເມີນຄຸນນະພາບວ່າບັນດາວິທະຍາໄລໃນລາວມີປະສິດທິພາບໃນການຍົກຖານະຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ບໍ່?. ສ່ວນສະຖາບັນທຸລະກິດ ແສງສະຫວັນ ພາຍຫຼັງທີ່ຍົກຖານະຈະມີຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນ ດັ່ງນີ້: ຊັ້ນສູງ 5 ສາຂາ ເຊັ່ນ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ ( ມີມາດຖະຖານ ລາວ ແລະ ສາກົນ ), ການເງິນ, ການບັນຊີ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະລິນຍາຕີ 3 ສາຂາ ເຊັ່ນ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ຮ່ວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ສສ ຫວຽດນາມ ໃນສາຂາວິຊາວິສະວະກຳຊ໊ອຟແວຣ໌ ແລະ ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກຕື່ມອີກ.