ການລ້ຽງສັດ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວດີຂຶ້ນ

403

ຄອບຄົວ ທ່ານ ວັນພອນ ວົງສິງຄຳ ຄອບຄົວແບບຢ່າງດ້ານການລ້ຽງສັດ ບ້ານໜອງແດງ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຖືເອົາການລ້ຽງສັດ ປະເພດ ງົວ – ຄວາຍ ໄວ້ຂາຍໃນຍາມຈຳເປັນ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຄອບຄົວໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ.

ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ພາຍໃນຄອບຄົວມີ 13 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ, ໃນນີ້ແຮງງານຕົ້ນຕໍ 5 ຄົນ ໃນເມື່ອກ່ອນຊີວິດຄອບຄົວແມ່ນລໍາບາກຫຼາຍ ໂດຍພື້ນຖານຊີວິດທີ່ເຕີບໂຕກັບວຽກງານການປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດທີ່ພໍ່ແມ່ພາເຮັດພາລ້ຽງ; ຕົນເອງໄດ້ເລີ່ມລ້ຽງສັດແບບເອົາຈິງເອົາຈັງແມ່ນປີ 1994 ເຊິ່ງໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ມາຊື້ງົວໄດ້ 4 ໂຕ ຕື່ມໃສ່ຄວາຍມູນ 8 ໂຕ ທີ່ພໍ່ແມ່ໃຫ້ມາ ລ້ຽງໃສ່ປ່າຄັງຂອບເຂດໃກ້ບ້ານ. ພາຍຫຼັງລ້ຽງມາໄລຍະໜຶ່ງເຫັນວ່າ ງົວ – ຄວາຍໄດ້ເກີດແມ່ແຜ່ລູກເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ລ້ຽງເກີດຄວາມຈໍາກັດ ຈຶ່ງໄດ້ນຳພາຄອບຄົວໄປປຸກເຮືອນຢູ່ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດໃກ້ກັບທົ່ງນາມູນຂອງຕົນເອງ.

May be an image of animal and outdoors

ມາໃນປີ 2000 ຍ້ອນໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳດ້ານເຕັກນິກການລ້ຽງສັດຈາກວິຊາການ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ບວກໃສ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ເປັນຕົ້ນ ການສັກຢາກັນພະຍາດສັດ, ການປິ່ນປົວເມື່ອສັດມີພະຍາດ, ການດູແລສັດລ້ຽງ, ການສ້າງເຂດລ້ຽງສັດ, ສວນຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ອື່ນໆ. ນັບແຕ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ການລ້ຽງສັດແບບຖືກວິທີມາ ສັດລ້ຽງໄດ້ມີສຸຂະພາບດີ ປາສະຈາກພະຍາດຕາມລະດູການ ແລະ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂະຫຍາຍພັນອອກຕໍ່ເນື່ອງ. ປັດຈຸບັນຄອບຄົວ ທ່ານ ວັນພອນ ວົງສິງຄຳ ມີງົວ 36 ໂຕ, ຄວາຍ 19 ໂຕ ໃນທ້າຍປີ 2020 ຫາ ກາງປີ 2021 ໄດ້ຂາຍງົວອອກ 5 ໂຕ ຄິດເປັນເງິນ 40 ລ້ານກວ່າກີບ ໂດຍມີພໍ່ຄ້າມາຊື້ກັບທີ່ເລີຍ.

May be an image of animal and outdoors

ສຳລັບທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ລ້ຽງງົວ – ຄວາຍ, ໝູ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ສັດປີກໄປພ້ອມໆກັນ ສູ້ຊົນບຸກເບີກປ່າຄັງໃຫ້ກາຍເປັນສວນຫຍ້າລ້ຽງສັດ ຕື່ມໃສ່ເນື້ອທີ່ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.