ລ້ຽງປາຂາຍ ເລີ່ມລົງມືເຮັດຕອນນີ້ ສ້າງກຳໄລດີແກ່ຄອບຄົວໃນຕໍ່ໜ້າ

529

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນມີຄວາມມັກຮັກໃນອາຊີບກ່ຽວກັບກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະການລ້ຽງປາ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຄວາມຕ້ອງການຕອບສະໜອງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ສະນັ້ນ ມີຫຼາຍຄອບຄົວຫັນມາສ້າງເສດຖະກິດ ດ້ວຍການຊອກຫາທາງເລືອກຕາມຄວາມສາມາດຕາມກຳລັງແຮງງານຂອງຕົນເອງ ເພື່ອນຳພາຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄອບຄົວນີ້ເປັນພະນັກງານລັດ ແລ້ວຕັດສິນໃຈມາລ້ຽງປາເປັນອາຊີບກໍ່ດີຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍ.

ຄອບຄົວ ທ່ານ ບຸນແກ້ວ ກຸດຕິຄູນໂນ ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເລືອກລ້ຽງປາເປັນອາຊີບເສີມ ສາມາດນຳພາຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບຂອງ ບ້ານດອນແກ້ວ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. ທ່ານ ບຸນແກ້ວ ກຸດຕິຄູນໂນ ປະຈຸບັນ ອາຍຸ 36 ປີ ຢູ່ ບ້ານດອນແກ້ວ, ເມືືອໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີອາຊີບເປັນພະນັກງານ, ສັງກັດ ຢູ່ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ ຄອບຄົວມີສະມາຊິກທັງໝົດ 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ ແຮງຈູງໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕັດສິນໃຈຫັນມາລ້ຽງປາເປັນອາຊີບເສີມ ກໍ່ຍ້ອນສະພາບຄອບຄົວຍັງມີຫຼາຍດ້ານຂາດເຂີນ, ລາຍຮັບຈາກເງິນເດືອນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ.

ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວດ້ວຍການລ້ຽງປາເປັນອາຊີບເສີມ ເພື່ອຫາທາງອອກໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນ ມາຮອດປະຈຸບັນ ຄອບຄົວ ທ່ານ ບຸນແກ້ວ ກຸດຕິຄູນໂນ ລ້ຽງປາມາໄດ້ 3 ປີ ໃນປີທຳອິດຕັດສິນໃຈລົງທຶນເຂົ້າໃນການລ້ຽງປາ 70 ລ້ານກີບ ເພື່ອຊື້ຫົວອາຫານ ແລະ ຊື້ປາມາລ້ຽງ ຈຳນວນ 14 ພັນໂຕ ຫລັງການຂາຍປາອອກ ຫັກຕົ້ນທຶນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 30 ກວ່າລ້ານກີບ, ປີທີ 2 ເພີ່ມການລ້ຽງຂຶ້ນຕື່ມ ມີແມ່ຄ້າຜູ້ມາຊື້ກັບໜອງນັ້ນເປັນແຮງຈູງໃຈທີ່ດີ ມາຮອດປີທີ 3 ໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນປາ ແລະ ຈົກໜອງໃຫ້ເລິກລົງຕື່ມ ຜົນສະເລ່ຍຈາກການຂາຍປາໃນປີນີ້ ຫລາຍກວ່າ 50 ລ້ານກີບ ສ່ວນການຈຳໜ່າຍອອກ ນອກຈາກພາຍໃນແຂວງແລ້ວ ຍັງສົ່ງອອກໄປຍັງຕ່າງແຂວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ທ່ານ ບຸນແກ້ວ ກຸດຕິຄູນໂນ ເວົ້າຕື່ມວ່າ: ໃນອະນາຄົດຍັງມີແຜນຈະຂະຫຍາຍໜອງປາ ແລະ ປ່ອຍປາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອສະໜອງປາໃຫ້ທ້ອງຕະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ການສ້າງເສດຖະກິດເສີມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນີ້ ແມ່ນທ່ານໄດ້ຍາດເອົາເວລາວ່າງ, ໂມງເລີກການ, ວັນພັກການ (ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ) ມາສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈ, ດຸໝັ່ນ, ອົດທົນ ຈົນມີໝາກຜົນສຳເລັດ ທ່ານ ບຸນແກ້ວ ກຸດຕິຄູນໂນ ຍັງເປັນຕົວແບບດີເດັ່ນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ພາຍໃນບ້ານ, ກົມກອງ ແລະ ສັງຄົມຕື່ມອີກ.