ຊາວບ້ານວຽງສາ, ເມືອງໄຊ ມີລາຍຮັບກວ່າ 1 ຕື້ກີບ ຈາກການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ

709

ບ້ານວຽງສາ ເປັນບ້ານທີ່ຢູ່ໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ ໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນຍັງຖືອາຊີບເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ, ເຮັດສວນ ແລະ ຫາກິນແບບທໍາມະຊາດ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວບໍ່ໜັ້ນຄົງ ຊິີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານຍັງທຸກຍາກ, ມີຄອບຄົວທຸກ 8 ຄອບຄົວ ສະເລ່ຍລາຍຮັບ 3-4 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ.

ທ່ານ ບຸນທອງ ພົມມະສອນ  ນາຍບ້ານບ້ານວຽງສາ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງໄຊຄັ້ງທີ13 ທີ່ໄດ້ໄຂຂື້ນທີ່ສະໂມສອງແຂວງອຸດົມໄຊ ເມື່ອວັນທີ 30-31ຕຸລາ 2019 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຄວາມຕື່ນຕົວຂອງປະຊາຊົນໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ມາຮອດປີ 2007 ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງໄດ້ລິເລີ່ມເຮັດການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມເປັນຜູ້ທໍາອິດ ເຊິ່ງເປັນໜໍ່ແໜງໃນການລິເລີ່ມ ແລະ ເປັນບົດຮຽນທີ່ດີມີຜົນສໍາເລັດທີ່ນໍາພາ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຫັນມາປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ ເປັນອາຊີບຈົນເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມມາເຖິງປັດຈຸບັນ. ເມື່ອເຫັນວ່າການ ປູກຜັກໄດ້ຂາຍດີ ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ກໍ່ມີຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ມີດີນຢູ່ໃກ້ຄຽງ ພາກັນຫັນມາປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ ມາຮອດປີ 2010 ໄດ້ມີ 8 ຄອບຄົວ, ມີໂຮງເຮືອນ 13 ຫຼັງ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ມີເນື້ອທີ່ນາຢູ່ເຂດນັ້ນ ເຫັນວ່າການປູກຜັກມີລາຍໄດ້ດີກວ່າການເຮັດນາ,ເຮັດໄຮ່ ຮັບຈ້າງຈຶ່ງພາກັນ ຫັນມາປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມເພີ່ມຂື້ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.

ມາຮອດປີ 2014 ທາງຂະແໜງສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງໄຊ ໄດ້ລົງໄປຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຜະລິດ ເວລານັ້ນ ມີສະມາຊິກກຸ່ມປູກຜັກ 54 ຄອບຄົວ ມີໂຮງເຮືອນປູກຜັກ 220 ຫຼັງ ມາຮອດວັນທີ 6 ມັງກອນ 2017 ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໄຊ ໄດ້ອອກໃບອານຸຍາດສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຄຸ້ມຄອງການຜະລິດກະສິກໍາ ໃຫ້ກຸ່ມປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມບ້ານວຽງສາຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການ ດີດີເອັບຊີ ຈຳນວນໜືຶ່ງ ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີສະມາຊິກ ທັງໝົດ 55 ຄອບຄົວ ມີໂຮງເຮືອນ 240 ຫຼັງ ພືດຜັກທີ່ປູກມີຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ:

ຜັກກາດຊອມ, ຜັກສະຫຼັດ, ຜັກບົ່ວ, ຜັກຫອມປ້ອມ, ຜັກຊີ, ຜັກກ້ານກໍ່າ ຫຼື ຜັກຫອມລາບ ແລະ ຜັກອື່ນໆ ຫຼາຍຊະນິດ ປູກຕາມຄວາມ ຕ້ອງການຂອງທ້ອງຕະຫຼາດ ລວມຜົນຜະລິດໄດ້ 200 ໂຕນ/ປີ. ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍພືດຜັກ 1,2 ຕື້ ກີບ/ປີ ສະເລ່ຍໃສ່ຄອບຄົວໄດ້ 21.00.000 ກວ່າກີບ/ຄອບຄົວ ຫຼື 5.660.000/ຄົນ/ປີ.

ເວົ້າລວມແລ້ວການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມໂດຍການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ສາມາດຍືດເປັນອາຊີບຂອງຄອບຄົວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບ້ານວຽງສາດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນປັດຈຸບັນມີຄອບຄົວພຸ້ນທຸກແລ້ວ 255 ຄອບຄົວມີເຮືອນຖາວອນ168 ຫຼັງ ມີລົດໃຫ່ຍ 66 ຄັນ ລົດຈັກ 387 ຄັນ ໂຮງສີເຂົ້າ20 ລູກຫຼານໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ໄປຮຽນຕໍ່ວິຊາສະເພາະພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເຊິ່ງຜົນສໍາເລັດທັງໝົດນີ້ກໍ່ຍ້ອນ ມີແນວທາງອັນຖືກຕ້ອງຂອງພັກ-ລັດຂັ້ນເທິງ ທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້, ສະໜັບສະໜູນ, ຊີ້ທິດເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ອົງການປົກຄອງບ້ານວຽງສາ ໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບ້ານ ຈົນມີຜົນສໍາເລັດ.

ທີ່ມາ: ສະຖານີວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ