ຕ້ອງຫັນມາຜະລິດສິນຄ້າໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດດີຂຶ້ນ ຫຼຸດການນຳເຂົ້າ

573

ໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ 2019 ເລື່ອງນ້ອຍໆທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ເລື່ອງໃຫຍ່ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ໃຫ້ເບິ່ງວິກິດເປັນໂອກາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວເພີ່ມທະວີການຜະລິດໃຫ້ຫລາຍໆ ເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າຄ່າເງິນບາດກໍ່ເກີນ 300₭/1ບາດແລ້ວ ຍ້ອນວ່າເກືອບທຸກຢ່າງແມ່ນນຳເຂົ້າ ແລ້ວຈະແປກຫຍັງທີ່ເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ ເຂົ້າຍາກໝາກແພງ.

ສຸດໂຫດ ລາຄາຫອມບົວ 50 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຕົ້ນທຶນຂອງການປູກຫອມບົ່ວພຽງ 4,×××ກີບ (ສີ່ພັນກວ່າກີບ) ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລາຄາຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 50,000₭/1ກິໂລ (1,250%). ເນື່ອງຈາກການປູກຢູ່ລາວມີຫນ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ນຳເຂົ້າຫຼາຍ (ຈາກການສໍາຫຼວດເຫັນວ່າການຜະລິດພາຍໃນຜະລິດໄດ້ບໍ່ເກີນ 10%) ເມື່ອນຳເຂົ້າກໍ່ເປັນທຳມະດາທີ່ລາຄາຕ້ອງຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍ.

ຂໍ້ມູນ ແລະ ພາບ: ເມືອງລາວກະສິກຳສະອາດ